At være en del af et forpligtende fællesskab

Derfor tager vi mærket

Hele vores tanke om samfundsengagement bunder i, at vi forpligter os over for hinanden. Enten via direkte relationer mellem mennesker, eller ved at tage ansvar for vores samfund og natur gennem tanke og handling. I FDF kommer dette til udtryk ved, at vi forbereder noget for hinanden, og ved at vi deltager aktivt i vores foreningsdemokrati.

Aktivitetsforslag 1

Planlæg et møde for en af de andre klasser. FDFerne får poster, som de hver især er ansvarlige for.

Aktivitetsforslag 2

FDFerne planlægger selv deres næste weekendtur. De skal lægge budget, lave indkøbsliste og beslutte sig for aktiviteter i fællesskab. Lederne hjælper til i det omfang, der er brug for uden at tage ansvaret fra de unge.

Aktivitetsforslag 3

Drøft med FDFerne, hvilke ansvar og rettigheder de har i kredsen. Aftal med dem, hvilke konkrete opgaver, de kunne tænke sig at løse. Eks. være hjælpeleder, holde depotet i orden, hjælpe på weekendture osv.

Oplevelse

At være en del af et forpligtende fællesskab.

Nummer

10

Mærketråd

Relationsmærket

Tilbage