At børn og unge får en oplevelse af at have deres nære relation med i FDF-fællesskabet

Derfor tager vi mærket

Familien er ethvert barns omdrejningspunkt, og ved at præsentere familien for FDF, skaber vi samhørighed mellem barnets hverdag og de rammer, vi i FDF udvikler børnene i.

Aktivitetsforslag 1

Sommerafslutning hvor FDFerne har udvalgt det bedste og sjoveste, de har lavet i løbet af året og laver det for/sammen med deres familie/ primære voksne.

Aktivitetsforslag 2

Hold en familieweekend i kredsen, hvor familierne introduceres til FDF. Lad eventuelt de forskellige klasser planlægge aktiviteter til weekenden.

Aktivitetsforslag 3

Tal om hvad det vil sige at være en familie. Er der forskellige slags familier? - er FDF en familie, er vi Guds familie? Næste gang I er på lejr eller tur, kan I se på, hvilken type familie jeres kreds/klasse ligner.

Oplevelse

At børn og unge får en oplevelse af at have deres nære relation med i FDF-fællesskabet.

Nummer

4

Mærketråd

Relationsmærket

Tilbage