Naturpatruljen

Mødeaktivitet for puslinge, tumlinge og pilte med fokus på Verdensmål 15: Livet på land.

Indsendt af

Beskrivelse

Introduktion til målet Verdensmål nr. 15 handler om at beskytte og genoprette naturen på land. Verdens skove bliver fældet for hurtigt, og det er et problem, fordi skoven er med til lave ren luft. Mange dyrearter lever i skoven, og de uddør, hvis vi forurener skoven med affald. Dette verdensmål handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtigt brug af økosystemer på land.

Aktivitet Mødet skal foregå i skov/park-lignende omgivelser, og består af tre aktiviteter: • Mærk et træ. Børnene får bind for øjnene og bliver ført hen til et træ, som de skal føle på. Derefter føres de tilbage til start, hvor de må tage bindet af. Børnene skal nu findes deres træ. • NaturBingo. Børnene får udleveret en bingoplade, og skal forsøge at samle så mange ting på pladen som muligt. • Tegn og Lyt. Børnene får udleveret papir og farver og bliver sat i naturen med en vis mellemrum (i så vidt omfang, det lader sig gøre). Børnene skal være så stille som muligt og lytte. De skal undervejs tegne det, som de tror laver lydene (naturlige såvel som unaturlige).

Materialer • Bind for øjnene • Bingoplade (vedlagt i separat dokument) Hvis I ikke har mulighed for at printe, så kan børnene selv lave en plade med 10 felter ud af grene, og I kan blot fortælle dem de ting, som de skal finde. • Papir til at tegne på • Tuscher el. lign.

Refleksion Mange tænker ikke over, hvad der sker, når de smider affald i naturen. Men hvert enkelt stykke affald ligger faktisk stille i mange, mange år, før det bliver nedbrudt. Noget affald er giftigt og forurener naturen. Nogle dyr kommer til at spise eller rive sig på affaldet. Affald er med til at ødelægge den natur, som hele verden skal bruge til at producere mad at spise og ren luft at indånde.

Oversigt over nedbrydelsestider i naturen: • Frugt og grønt 2-5 uger • Hundelort 1-2 mdr. • Aviser og papir 3-12 mdr • Cigaretfiltre 4-5 år • Tyggegummi 5 år • Plastik 10-500 år • Dåser 500 år • Glas op til 1 mio. År

Place

Mødet skal foregå i skov/park-lignende omgivelser

Forberedelse

Find materialerne frem: - Bind for øjnene • Bingoplade (vedlagt i separat dokument) Hvis I ikke har mulighed for at printe, så kan børnene selv lave en plade med 10 felter ud af grene, og I kan blot fortælle dem de ting, som de skal finde. • Papir til at tegne på • Tuscher el. lign.

Bemærkning

Refleksion Mange tænker ikke over, hvad der sker, når de smider affald i naturen. Men hvert enkelt stykke affald ligger faktisk stille i mange, mange år, før det bliver nedbrudt. Noget affald er giftigt og forurener naturen. Nogle dyr kommer til at spise eller rive sig på affaldet. Affald er med til at ødelægge den natur, som hele verden skal bruge til at producere mad at spise og ren luft at indånde.

Mødeaktivitet

Naturpatruljen

Aktivitet Mødet skal foregår i skov/park-lignende omgivelser, og består af tre aktiviteter:

• Mærk et træ. Børnene får bind for øjnene og bliver ført hen til et træ, som de skal føle på. Derefter føres de tilbage til start, hvor de må tage bindet af. Børnene skal nu findes deres træ.

• NaturBingo. Børnene får udleveret en bingoplade, og skal forsøge at samle så mange ting på pladen som muligt.

• Tegn og Lyt. Børnene får udleveret papir og farver og bliver sat i naturen med en vis mellemrum (i så vidt omfang, det lader sig gøre). Børnene skal være så stille som muligt og lytte. De skal undervejs tegne det, som de tror laver lydene (naturlige såvel som unaturlige).

Refleksion: Mange tænker ikke over, hvad der sker, når de smider affald i naturen. Men hvert enkelt stykke affald ligger faktisk stille i mange, mange år, før det bliver nedbrudt. Noget affald er giftigt og forurener naturen. Nogle dyr kommer til at spise eller rive sig på affaldet. Affald er med til at ødelægge den natur, som hele verden skal bruge til at producere mad at spise og ren luft at indånde.

Oversigt over nedbrydelsestider i naturen: • Frugt og grønt 2-5 uger • Hundelort 1-2 mdr. • Aviser og papir 3-12 mdr • Cigaretfiltre 4-5 år • Tyggegummi 5 år • Plastik 10-500 år • Dåser 500 år • Glas op til 1 mio. År

Materialer • Bind for øjnene • Bingoplade (vedlagt i separat dokument) Hvis I ikke har mulighed for at printe, så kan børnene selv lave en plade med 10 felter ud af grene, og I kan blot fortælle dem de ting, som de skal finde. • Papir til at tegne på • Tuscher el. lign.

Deltagere

4 - 99 personer

Alder

5 - 13 år

Varighed

30 - 90 min.

Materialer

Deltagere

5 - 30 personer

Alder

5 - 13 år

Varighed

45 - 90 min.

Inde/ude

Udendørs