Verdensmål 15 - livet på land

Hvilke vilde dyr kender I her i Danmark? Hvilke vilde dyr tror I lever i Nepal? Faktisk er der både tigre, leoparder, næsehorm og mange andre fantastiske dyr. Har I nogensinde set sådan nogen i virkeligheden?

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Snak om hvorfor det er vigtigt at skabe gode levesteder for mange forskellige arter. Hvad kan det betyde for et økosystem, hvis én eller flere arter pludselig forsvinder helt? Hvorfor er det noget, vi mennesker bør bekymre os om og gøre noget ved?

Mødeaktivitet

Livet på land

Introduktion til verdensmålet

(Neelam fortæller) Hvilke vilde dyr kender I her i Danmark? Hvilke vilde dyr tror I lever i Nepal hvor jeg bor? Faktisk er der både tigre, leoparder, næsehorm og mange andre fantastiske dyr. Har I nogensinde set sådan nogen i virkeligheden?

Desværre er halvdelen af verdens vilde dyr forsvundet i løbet af de sidste 50 år. Mange planter er også truede og der er brug for, at mennesker passer bedre på livet på land. Dyrearter forsvinder blandt andet, fordi mennesker jager dem for meget og ødelægger deres levesteder. I Nepal har vi en festival hvert femte år, hvor ca. 200.000 dyr bliver ofret til vores guder. Men jeg synes det er synd for dyrene, så jeg deltager ikke.

Planterne på jorden forsvinder også; for eksempel hvis de er meget værdifulde eller hvis skoven ryddes for at lave landbrug på jorden i stedet for. Når der bliver færre forskellige arter af planter og dyr, så siger man, at biodiversiteten - eller mængden af arter - falder. Faktisk står det på verdensplan så slemt til, at man siger, at vi er midt i en biodiversitetskrise eller en masseudrydelse. Dyrene og planterne er forbundne i såkaldte økosystemer og er afhængige af hinanden. Derfor kan det være skadeligt for en hel række dyr og planter, hvis fx en enkelt dyreart har det svært. I Danmark er bestandene af bl.a. en del fuglearter, sommerfuglearter, bier - og også større dyr - faldende, bl.a. fordi der er for få levesteder til dem. Det skyldes, at der kun er ganske lidt vild og urørt natur tilbage i Danmark. Vi kan hjælpe insekterne og smådyrene bedre på vej ved at skabe små oaser til dem, hvor de kan trives. Er I klar på at hjælpe?

Aktivitet

I skal bygge krible-krable-insekthoteller, som hjælper de vilde dyr og insekter på vej. Alle FDF’erne kan efter sommerlejren tage deres insekthotel med hjem og finde en god plads til det i deres have. Et krible-krable-insekthotel er et dejligt hjem for smådyr som mariehøner, regnorme, edderkopper, biller, ørentviste og bænkebidere. Hvilke dyr, der besøger hotellerne, afhænger af, hvilke materialer I bruger. På den måde kan FDF’erne selv designe deres hotel og tiltrække en masse arter ved at bruge forskelligt fyld til rummene. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan det skal se ud, så giv den endelig gas med kreativiteten.

Sådan gør I

Start med at gå på opdagelse i området og find en masse forskelligt fyld til insekthotellerne (se materialelisten). Noget af fyldet skal I medbringe hjemmefra, men FDF’erne kan også finde meget af det i området omkring lejren. Når I har samlet en masse forskelligt fyld får (eller laver) hver FDF’er en ramme, som skal udgøre insekthotellet. Rammen indrettes med det ønskede antal små rum og rummene fyldes med forskelligt fyld. Indret rummene, så der dannes små huller og sprækker mellem materialerne, så der er gode gemmesteder. Det er en god idé at bruge mange forskellige materialer, fordi mange forskellige arter dermed vil tiltrækkes af hotellet og besøge det. På lejren placeres hotellerne et fugtigt sted i skygge med kontakt til jorden. Fortæl FDF’erne, at deres insekthotel skal placeres et lignende sted, når de kommer hjem. Placeringen er vigtig for, at insekterne har lyst til at flytte ind. OBS: Det er en god idé at lave insekthotellerne i starten af lejren, da I så kan være heldige, at der når at flytte nogle dyr ind, før I skal hjem fra lejren igen.

Materialeliste

Gamle paller, store trækasser, trærammer e.l. som rammen til hotellerne

Mos

Bark

Kogler

Blade

Grene

Træstykker

Mursten med huller

Uld

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Materialer

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Inde/ude

Udendørs