Verdensmål 14 - Livet i havet

Dette verdensmål er opdelt i fire aktiviteter, som lærer børnene om de udfordringer verdenshavene står overfor i form af en blanding af eksperimenter og lege.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Tag en snak med børnene med udgangspunkt i den flotte kunstinstallation om hvordan mon det vil påvirke fødekæden i havet, hvis alle korallerne blev ødelagt og døde. Vidste I at plastik aldrig nogensinde kan opløses i naturen? Når det bliver kastet ved siden af en skraldespand, så blæser det ofte rundt i naturen indtil det ender i havet. På den måde er havet blevet en form for stor skraldespand for verden. Og når der kommer en stor fisk eller hval forbi, så kan de ikke kende forskel på en plastikpose og et dyr, som de tror er deres mad og så får de spist en masse plastik.

Mødeaktivitet

Livet i havet

Introduktion til verdensmålet

70 % af vores klode er dækket af vand og det udgør derfor en stor del af hvorvidt vores klode trives. Samtidig er havet afgørende levebrød for næsten halvdelen af jordens befolkning. Men havet er lige nu truet af overfiskeri og forurening. CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren absorberes i havene, så de bliver sure - det hedder forsuring af verdenshavene.
Modulet til dette verdensmål er brudt op i 3 forskellige aktiviteter; et forsøg, en kreaworkshop og en konkurrence. Modulet kan tilrettelægges, hvor man går rundt i hold og bl.a. konkurrerer mod de andre hold, eller det kan tilrettelægges hvor man blot går rundt selv og er alle mod alle. På den måde kan dem der synes det er hyggeligt at være kreative, bruge mere tid på kreaworkshoppen end dem der gerne vil hen og skyde skraldebasket.

Aktivitet 1 - Forsuring af verdenshavene (forsøg)

I dette forsøg vil vi simulere forsuring af verdenshave og hvordan det ødelægger koralrevene - havets laveste del af fødekæden. Du kan læse mere om forsuring af verdenshavene her: https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/an5-2006surt-hav.pdf

Materialeliste

Et glas

Eddike

Et stykke kridt eller et æg

Fremgangsmåde: Fyld glasset med eddike og læg kridt eller æg ned i. Kridtet eller ægget skal simulere koralrevene (kalk) i havene og eddiken skal repræsentere den forsuring der eksisterer i havene pga alt det CO2 havene har optaget. Oplev hvordan kridtet/ægget langsomt opløses af eddiken.

Aktivitet 2 - Kreaworkshoppen

I kreaworkshoppen er der flere ting der kan arbejdes med; Der kan hækles karklude som erstatning for de engangsklude vi alle kender i gul, blå, hvid og lyserød og som indeholder mikroplast. Der kan også syes muleposer til brug ved indkøb i stedet for at købe plastikposer. Der kan arbejdes på en fælles kunstinstallation af verdenshavenes fødekæder. Her tegnes på plancher og pap, billeder af alle dele i havets fødekæde; fra korallerne, til planterne der gror på korallerne, til de små planteædende dyr, til de små kødædende dyr, til de større fisk og op til de allerstørste rovdyr. Hæng dem op i rigtig rækkefølge et sted hvor alle kan betragte kunstinstallationen - f.eks. i spisesalen.

Materialeliste

Hækletøj

Garn

Stoffer eller gamle t-shirts/trøjer

Sytøj eller symaskine

Pap/papir

Tuscher/farver

Snor til at hænge fødekæde billederne op

Aktivitet 3 - Skraldebasketball

Til denne aktivitet skal der opstilles en masse forskellige skraldespande på et afgrænset område på en græsplæne. Hver skraldespand giver forskellige point, hvis man rammer dem. Dem længst væk giver flest point og dem tættest på giver færrest. Jorden symboliserer havet og hvis man rammer havet, gives der minuspoint. Saml nu en masse skrald sammen som skal bruges til bolde. Det kan være tomme dåser, plastikposer, mælkekartoner eller andet. Hver spiller får 10 stykker skrald, som de skal prøve ramme skraldespandene med og samle point. Til aftensmad kåres vinderen af konkurrencen.

Materialeliste

Pointsystem

Skrald

Skraldespande

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Materialer

Deltagere

1 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Inde/ude

Udendørs