Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Velkommen til Verdensmål nummer 9! Dette mål virker måske som et af de verdensmål, der er lidt svære at forholde sig til. Men i bund og grund handler det om at få samfundet til at løbe rundt på en smartere måde.

Indsendt af FDF

Beskrivelse

Hvad betyder den store forskel på infrastruktur i verden for forskellige landes muligheder for at få mere industri?

Tænker I over, hvor vigtig infrastruktur som veje og broer er til dagligt?

Hvilke nye opfindelser kan hjælpe verden til at bruge vores ressourcer bedre og mere smart?

Hvilken god løsning kender I fra andre lande, som vi kunne bruge i Danmark?

Mødeaktivitet

Industri. innovation og infrastruktur

Introduktion til verdensmålet

(Neelam fortæller)

Velkommen til Verdensmål nummer 9! Dette mål virker måske som et af de verdensmål, der er lidt svære at forholde sig til. Men i bund og grund handler det om at få samfundet til at løbe rundt på en smartere måde. I mit hjemland, Nepal, er størstedelen af det arbejde der eksisterer, baseret på landbrug og minedrift og det er både fysisk opslidende jobs og det er farligt. Det er heller ikke noget vi tjener særligt mange penge på og derfor er vi også meget fattige i Nepal. Det vil vi gerne lave om på med dette verdensmål. De fattigste lande som mit hjemland, Nepal, skal være et mere industrialiseret samfund - ligesom jeres land, Danmark. For at nå dertil, skal vi have nogle bedre handelsruter.

Det handler om de veje, jernbaner og havne, der gør os i stand til at handle med hele verden i stedet for kun vores lokalområde. Og det handler om at finde på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt. For at kunne lave ny infrastruktur, mere fornuftig brug af jordens ressourcer og mere industri kræver det også, at vi er innovative - altså at vi tænker på nye måder!

Aktivitet

I denne aktivitet skal I på et løb i bedste Georg Gearløs og Byggemand Bob-stil! For at komme hele vejen igennem løbet, skal der findes på og bygges infrastruktur, så I kan komme videre til næste post. Løbet kan foregå i området omkring sommerlejren og posterne kan placeres, så man kommer ud på en god lang gåtur. Posterne løses i hold og lederne vurderer, om holdene skal inddeles efter alder eller blandes.

Post 1 - Opfind en post til de andre hold Hvert hold får til opgave at opfinde en post, som alle hold til sidst i løbet skal afprøve. Alt efter børnenes alder, kan der opstilles forskellige krav, benspænd eller materialer, som skal indgå i posten. Fx kunne bundne temaer for posterne være infrastruktur, handel, forarbejdning af en råvare (eller ting) eller kommunikation. Benspænd kunne være, at den skal foregå et vist sted, at nogle skal være bedre stillede end andre, hvilken form den skal have (fx kode, samarbejde, lege) etc. - find selv på flere.

Post 2 - Byg ny infrastruktur Når først holdene er ude på ruten, kommer de til et sted, hvor de må være kreative og bygge ny infrastruktur for at komme videre. Måske skal de passere et vandløb, sejle ud på en sø/fjord, klatre, svinge sig eller noget helt femte, alt efter hvad jeres område giver mulighed for. Find gerne et sted, hvor børnene selv skal bygge den løsning, som kan få dem videre (trebuk, tømmerflåde etc.).

Post 3 - Kopiér gode løsninger fra ét sted til et andet I nogle tilfælde kan gode løsninger fra én del af verden kopieres til andre dele - og i andre tilfælde kræves der en del tilpasning eller måske en helt anden løsning for at overkomme den samme udfordring. Ved denne post skal børnene derfor, alt efter deres alder, kopiere eller tilpasse en god løsning fra ét sted til et andet. For de mindste gælder det om at kopiere 1:1, mens det for de ældste gælder om at tilpasse. Lav to identiske bunker af LEGO-klodser. Af den ene bunke bygges en figur. Et stykke væk placeres den anden bunke. Aktiviteten foregår som en stafet, hvor børnene kigger på den byggede figur, husker så meget som muligt og derefter løber hen til den anden bunke LEGO og bygger denne, så den bliver identisk med den første. For de store gælder det om at tilpasse, så fx blå klodser skal erstattes af gule klodser, figuren skal bygges spejlvendt etc. Lav forhindringer undervejs, hvis det passer til børnenes/de unges alder og lyst til udfordring.

Post 4 - Lav en handelsrute Børnene skal finde den sikre rute til at bygge en vej, så en fabrik kan blive forbundet med en havn. Spænd minestrimmel eller reb ud på jorden, så der opstår flere kvadrater (fx 6x6 som en mindre udgave af et skakbræt). Lederen har på forhånd bestemt en særlig rute gennem området, som FDFerne ikke kender og de må derfor prøve sig frem. FDFerne skal bevæge sig gennem felterne, og må ikke gå diagonalt mellem felter. For at bygge vejen gennem felterne, skal FDFerne lægge sig ned (sammenhængende). Hvis et barn rammer en af nedenstående forhindringer, skal det starte forfra. Børnene kan vælge at bygge uden om forhindringer eller at bygge en passende løsning (her ligger børnene dobbelt/ved siden af hinanden) over forhindringerne, hvis de selv kan komme på en passende løsning.

Forhindringer og eksempler på passende løsninger i parentes:

Kviksand (bro)

Sump (bro)

Bjerge (tunnel)

Floder (bro)

Miner (minerydder)

Borgerkrig (FN-operation)

Post 5 - Lav hinandens poster Tilbage ved lejren er det tid til at prøve de poster, som hvert hold opfandt i starten af løbet. Alt efter hvor mange hold I er, kan I sætte holdene sammen to og to og lade dem prøve hinandens poster (og derefter lave nye grupper) eller bruge en anden fordeling, hvis det passer bedre.

Materialeliste

Post 1: Brug hvad I har af grej og ting i og ved sommerlejren - intet bestemt kræves

Post 2: Materialerne afhænger af, hvilken type infrastruktur, der skal bygges, fx rafter, reb, presenning

Post 3: LEGO og evt. ting til forhindringer

Post 4: Minestrimmel/reb

Post 5: Det samme som til post 1

Deltagere

- personer

Alder

- år

Varighed

- min.

Materialer

Deltagere

2 - 100 personer

Alder

5 - 18 år

Varighed

180 - 180 min.

Inde/ude

Udendørs