Gode mødeidéer på nettet

Bliv inspireret af disse gode FDF-idéer til møder i nedlukningsperioden.

 

Mange kredse lader i disse dage og uger kreativiteten boble og det myldrer frem med idéer og forslag til, hvordan der fortsat kan laves FDF sammen – men hver for sig. 

Nogle kredse lægger opgaver online flere gange ugentligt, som FDFerne kan løse derhjemme, når det passer for dem – enten på egen hånd, i samarbejde via videoopkald eller sammen med hele familien. Andre kredse sender live på Facebook eller mødes i klasserne via videoopkald, hvor lederne underholder med sjov og spas, skattejagt på internettet eller skøre opgaver, som skal løses på tid.

I Facebookgruppen ’FDF Leder til Leder’ deler mange ledere løbende konkrete mødeidéer, deres erfaringer med videoplatforme og andre overvejelser i forbindelse med at lave online-FDF (bl.a. om børnene og de unge selv har adgang til de digitale mødesteder).

I kredsens samværsregler er der taget stilling til, hvordan børn, unge og voksne er sammen i jeres kreds. Når vi nu mødes på nye måder er det vigtigt at overveje, hvordan vi sikrer en god og tryg oplevelse for børn såvel som ledere. Det er ligeledes vigtigt at kommunikere dette tydeligt til medlemmerne. 

Nedenfor har vi samlet et lille udpluk af løse mødeidéer og helt færdige møder – mange flere kan findes i Facebook-gruppen ’FDF – Leder til Leder’.

I dette dokument deler kredse ideer med hinanden.

Hvis I har brug for at streame et online-møde, kan I finde tips til den tekniske opsætning i denne guide.

 

Til hele kredsen

Steens streger

Fine rebuser, labyrinter mm. i FDF-tegnestil. 50 opgaver og løsninger kan findes her.

 

10 udfordringer på 1 time

FDFerne kan få hjælp af søskende eller forældre og være med som hold, hvis man synes. Udfordringer som ’lav et tårn af toiletruller så højt som dig selv’, ’gæt en bibelhistorie skrevet med emojis’, ’March & Lejr-ordjagt’, ’lav et FDF-skjold uden brug af papir og skriveredskaber’, ’opfør en sketch’ og ’fold en papirkop’ kan bruges. Inspireret af FDF Vejle 1 og FDF Viborg 1.

 

Højtlæsning og andagt

Find dit yndlings Sille & Sigurd-eventyr eller en anden god bog frem og giv store som små en velfortalt historiefortælling. Ligesom en god historie kan en fælles sang og bøn også skabe fællesskab og samhørighed, selvom man sidder hver for sig.

 

Hold gang i lederfællesskabet

Når vi ikke mødes hver uge i kredshuset og får en snak over lederkaffen eller bålets gløder, så er det vigtigt at finde andre måder at give lederfællesskabet lidt kærlighed. Der er både brug for det sociale sammenhold og koordinering på tværs af kredsen, så lederne kan inspirere og hjælpe hinanden med børnemøderne, planlægning af sommerlejren osv. 

Online ledersammenkomster kan være et kærkomment indslag i disse tider. Når I mødes online kan I overveje et par ting: 

  • Vælg en mødeplatform, hvor alle kan se alle (nogle platforme giver kun mulighed for at se 1-4 andre deltagere).
  • Lav en relativt kort dagsorden med plads til både sjove og seriøse elementer.
  • Til mødets sjove indslag kan I lade jer inspirere af dette mødemateriale til seniorvæbnere og seniorer - quiz, Hit med Sangen mv. fungerer også godt til ledere!
  • Lad videomødet fortsætte, når dagsordenen er afrundet og lad mødet glide over i uformel lederkaffe og snak.

 

Til puslinge og tumlinge

Bingo-banko

Med hjælp og deltagelse fra børnenes forældre kan man spille bingo på forskellige måder. Én udgave kan være, at lederne løbende finder på forskellige ting, som deltagerne skal finde så hurtigt som muligt i deres hjem. Eksempelvis en grydeske, tre forskellige slags sokker, en sjov hat eller en sovepose. Inspireret af FDF Birkerød.

En anden udgave af bingo kan spilles ved, at hvert barn skriver fx 5 tal på deres hjemmelavede bingoplade. Lederne har en stor plade med alle tallene på (fx 1-99), hvor de løbende kan krydse af, når et tal bliver ’trukket’. I stedet for at trække et tal som normalt stiller lederne et spørgsmål og svarene på hvert spørgsmål tæller således som tal i spillet. Hvis lederne spørger, ”hvor lang er den korteste fod i jeres hjem?” og får svarene ”10 cm”, ”13 cm” osv., så må man strege tallene 10, 13 osv. ud på bingopladerne. Inspireret af FDF Sundby.

Du kan hente et helt færdigt banko-møde her.

 

Spionskole

Selvom man er lille kan man sagtens snige sig og lave koder!

Hent et færdigt møde, hvor puslinge og tumlinge kommer i virtuel spionskole.

 

Til pilte og væbnere

Udfordringer på tid

Løs sjove og skøre opgaver på tid og kom igennem 8 udfordringer på en time. Opgaverne kan være at fortælle om ens bedste FDF-oplevelse, gøre en god gerning, løse morsekoder, finde stjernebilleder og meget mere. FDFerne kan også sendes ud på fotoløb i deres eget hjem og dele billederne enten i et videoopkald eller et kommentarspor.

Her kan du hente et færdigt udfordringsmøde til pilte og væbnere.

 

Væbnerudfordringer - koder og spionfærdigheder

Løs de udfordrende og spændende kodeopgaver fra Væbnermesterskabet 2018, som findes her. Pilte og væbnere bliver super seje til at bryde og kommunikere i koder. Materialet findes på linket og vejledning til at holde mødet online kan hentes her.

 

Til seniorvæbnere og seniorer

Patruljeopgaver

FDFerne kan få en række forskellige opgaver, som skal løses enten i patruljer eller på egen hånd. Eksempler kunne være ’find Jesus ved at følge de blå links på Wikipedia’, ’kort og kompas’, ’krydsord’ og ’førstehjælp’. Inspireret af FDF Snedsted.

 

Hvis dine seniorvæbnere og seniorer skal quizze, lege Tegn & Gæt, Hit med Sangen og omvendt gemmeleg, så hent materiale til to onlinemøder her.

 

Online skattejagt og løb

Lav et online løb, hvor man i små patruljer skal løse bestemte opgaver i gratis online spil. Patruljen med flest eller bedst svar på tid vinder. Inspireret af FDF Frederikshavn 2.

 

FDF Seniorkursus Vork har også udviklet en fed skattejagt til seniorerne som en fælles kursusaktivitet, da det fysiske kursus måtte aflyses. 

Find vejledning til skattejagten her og svararket til lederen her.

Online ledermøder