Hold ledermøder online

Det er vigtigt at holde lederfællesskabet i kog. Lad jer inspirere af disse idéer

FDF-kredse befinder sig i en anderledes situation normalt. For nogle lederes vedkommende kører hverdagen på ekstra højt blus og for andres vedkommende er de kommet længere ned i gear, end de kunne ønske sig. For at holde gang i lederfællesskabet og kredsen kan man pleje både det sociale sammenhold og kredsarbejdet med bl.a. disse idéer.

 

Øvelser fra Kredslederhåndbogen

Pausen fra det normale FDF-liv kan for nogle kredse give rum til at tage et ekstra kig på kredsens maskinrum og de ting, som kan gøre det endnu bedre at være leder og medlem i jeres kreds. Til det formål kan I lave en af øvelserne fra Kredslederhåndbogen til jeres online-ledermøde.

 

Fastholdelse af medlemmer

Hvordan arbejder I med at fastholde jeres medlemmer – både nu og generelt? Læs kapitlet om fastholdelse af medlemmer (s. 37-40 i Kredslederhåndbogen) og indled det online ledermøde med at fortælle lederne om de vigtigste pointer fra fastholdelsesrapporten. Derefter kan I (i grupper eller samlet alt efter, hvor mange I er) snakke ud fra disse spørgsmål:

  • Hvordan arbejder vi med progression i vores møder? Forstår vores børn og unge altid, hvad formålet med mødeaktiviteten er?
  • Hvad gør vi for at skabe en balance mellem aktivitet, plads til snak og tid til hygge?
  • Planlægger vi på en måde, som giver vores børn og unge muligheder for at komme med spontane idéer og have indflydelse på mødet?
  • Spørger vi løbende vores børn og unge om, hvad de bedst (og mindst) kan lide ved FDF og bruger deres svar til at lave endnu bedre møder?

 

Lokal synlighed

Er jeres kreds synlig i lokalsamfundet? Hvordan står det til med hjemmesiden? Og hvad med information til forældre og medlemmer i kredsen – både under nedlukningsperioden og generelt? Gennemgå kredsens kommunikation og synlighed ud fra øvelsen i Kredslederhåndbogen (s. 45-48 i Kredslederhåndbogen) og hav in mente, hvordan I arbejder med kredsens synlighed netop i denne tid – både overfor nuværende og potentielle medlemmer.

 

Lederquiz

Krydr ledermødet med en quiz, hvor I dyster på hurtighed og paratviden! I kan lave jeres egen eller prøve kræfter med denne quiz om FDF-historie eller denne quiz om mærkværdige FDF-ords betydning.

 

Temadebat på ledermødet

Kredsens liv og planlægning fortsætter selv i denne tid. Mange ledere glæder sig til at se børnene og de unge igen og til at tage afsted på sommerlejr i den form, som det kan lade sig gøre. Til jeres online ledermøde kan I tage en snak og brainstorme på, hvordan kredsen så småt kan starte op igen, så I er klar og forberedte, når den tid kommer.

Sommerlejr: Hvordan kan I planlægge aktiviteter, overnatning, forplejning og bespisning, grej og materialer, rengøring, personlig hygiejne mv., så anbefalingerne om afstand, rengøring, og udendørs ophold imødekommes?

 

Hvordan sparkes det fysiske samvær igang igen? Skal kredsen fejre gensynet i klasserne? Skal der være en stor oplevelse i klasserne til august at se frem til allerede nu? Skal børnene have en sommerferie-FDF-pakke med materialer til en Storm P.-maskine at hygge sig med i ferien? Skal alle kredsens medlemmer have et håndskrevet postkort? Mulighederne er mange - sæt gang i den fælles fantasi til ledermødet!