Vi har lidt flere muligheder for os i FDF, men samtidig er det fortsat vigtigt, at vi får afviklet FDF-møderne på en tryg og forsvarlig måde, så vi ikke er med til at sprede smitten.

Derfor har vi i FDF K25 Brønshøj opstillet nogle retningslinjer for børnemøderne, som tager udgangspunkt i Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, samt retningslinjerne fra Landsforbundet i FDF:

  • Børnemøder afholdes for så vidt muligt udendørs

  • Børnemøderne afholdes for så vidt muligt uden at blande de enkelte børnehold på tværs - og vi mødes aldrig i større grupper end det anbefalede forsamlingstal.

  • Aktiviteter foregår med god afstand mellem hvert barn og leder

  • Vi holder god håndhygiejne ved afspritning af hænder før mødet, og ved skiftende aktiviteter

  • For at vi ikke forsamler os i for store mængder vil alle børnehold have deres eget mødested. Hvor holdene mødes vil fremgå af de enkelte holds facebooksider og/eller anvist ved ankomst til Brønshøj Sognehus

  • Forældre må som udgangspunkt ikke gå indenfor i Brønshøj Sognehus, medmindre andet er aftalt med barnets ledere.
  • Hvis man føler sig det mindste syg eller har sygdom i den nærmeste familie skal man blive hjemme

Vi er blevet gjort opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er samme retningslinjer børnene møder på deres skoler. Vi håber derfor, at I vil hjælpe os ved at tale med jeres barn om, hvordan retningslinjerne lyder til FDF, så lederne kan bruge tiden på møderne til at lege og hygge sig sammen med børnene.

I kan læse mere om FDF og COVID19 ved at følge disse link:

https://fdf.dk/nyheder/retningslinjer-for-fdf-aktivitet

https://fdf.dk/nyheder/sommeraktiviteter-varer-aaret-ud
https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus/