Opdateret 17. januar 2021

Ingen fysisk fremmøde - kun onlinemøder.

På trods af restriktioner ønsker vi at skabe gode fællesskaber og sjove oplevelser i
FDF.

Vi følger udviklingen tæt, og derfor har de fleste hold også kun planlagt møder for januar og februar, da fremtiden kan være svær at spå om. De første møder vil foregå online, og da det kan være en svær platform, håber vi at I derhjemme har lyst til at hjælpe jeres børn med alt det praktiske, så de let kan deltage i de ugentlige FDF-møder, som lederne har planlagt.

I vil løbende kunne holde jer opdaterede om programmet for møderne på de enkelte holds
Facebookgrupper.

Vi glæder os til vi igen kan mødes i BSH.

Har du spørgsmål omkring Covid19 og FDF er du altid velkommen til at kontakte kredsledelsen på kredsledelse@k25.dk og ellers kan der læses mere på følgende link:

https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus/

Med venlig hilsen Kredsledelsen i FDF K25 Brønshøj