Den nuværende bestyrelse består af:

Formand: Bente Ryberg, 93901062, Benteryberg@gmail.com

Kasserer: Mette Munch Hansen, munchhansen@yahoo.com

Næstformand: Mette Lykke, 3077 2171, mette.lykke@gmail.com

Forældrerepræsentant: Dorte Bille Meyling

Forældrerepræsentant: Frandina Olivo

Forældrerepræsentant: Nanna Bidstrup Wrang

Forældrerepræsentant: Tine Grolin Kristensen

Hytteforvalter: Jens Nielsen, 38605447, jensnielsen@FDF.dk

Menighedsrådsrepræsentant: Sven Kjellin

Kredsledelse: Stine Nielsen, Kasper Rasmussen og Ida Kjellin

Lederrepræsentant: Jakob Kjær

Seniorrepræsentanter: Mona Thisted og Anna Larsen

Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til Brønshøj Sogn.


Der er generalforsamling hvert andet år, hvor der er valg til bestyrelsen.

Næste generalforsamling finder sted forår 2020