Mark Torstensen


Tlf: 60 60 69 65
Email: mtorstensen@fdf.dk
Kredsfunktion: Børneleder, kasserer og bestyrelsesmedlem

Anna Lind Johansen

Tlf: 60 60 71 48
Email: anna.l.j@hotmail.com
Kredsfunktion: Børneleder

René Torstensen

Tlf: 22 62 01 49
Email: rkt@fdf.dk
Kredsfunktion: Børneleder, hytteforvalter, kredsledelsen og bestyrelsesmedlem

Peter Skov Romdal

Tlf: 28 45 39 80
Email: peter.skov2002@gmail.com
Kredsfunktion: Børneleder, kredsledelsen og bestyrelsesmedlem

Line Gjerulff

Tlf: 23 96 00 95
Email: linegjerulff@gmail.com
Kredsfunktion: Børneleder

Anna Hollænder

Tlf: 20 92 97 75
Email: anna.h.nielsen@outlook.com
Kredsfunktion: Lederassistent og Seniorrepræsentant i bestyrelsen

Alfred Kristiansen

Kredsfunktion: Børneleder

Constance Jin

Kredsfunktion: Børneleder

Nina Gjerulff

Tlf: 28 68 37 06
Email: ninag@vennemindenet.dk
Kredsfunktion: Formand, forældre-repræsentant og bestyrelsesmedlem, samt børneleder

Hanne Larsen

Tlf: 21 27 51 63
Email: hanla@sol.dk
Kredsfunktion: Forældre-repræsentant og bestyrelsesmedlem

Karin Jørgensen

Tlf: 24 61 16 68
Email: Kaffekj@gmail.com
Kredsfunktion: Børneleder og bazar-ansvarlig

Mille Holgaard

Tlf: 29 67 13 83
Email: milleholgaard@gmail.com

Kredsfunktion: Børneleder

Rebecca Efland

Mobil 42 76 74 30
Email rebeccacamillaefland@gmail.com

Kredsfunktion: Børneleder