Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF har mere end 22.000 medlemmer i 380 lokale afdelinger fordelt over hele landet. Vi giver børn og unge et ståsted at møde verdenen fra.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Dét at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast.

Lederne er ildsjæle

I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest.

Kredsen FDF K5

Vi er en kreds midt på Østerbro i København, som primært holder til i Taksigelseskirkens lokaler på Jagtvej 165 ved Vibenshus Runddel. I FDF K5 har vi fokus på at aktiviteterne skal være sjove og underholdende, samtidig med at børnene lærer og udvikler sig i samspil med hinanden. Vores ugentlige møder veksler mellem friluftaktiviteter, leg, konkurrencer og almindelige "spejder" færdigeheder såsom f.eks førstehjælp. Kredsen har sin egen selvstændige økonomi og ejer en hytte kaldet "Brinken", som ligger ved Allerød ud til skov og mose. Endvidere har kredsen 100 års jubilæum i 2019, så det ser vi frem til fejre.

Kontakt kredsen på info@fdfk5.dk