Hvad vil det sige, at min barn går til FDF?

Det betyder, at dit barn har en ugentlig dag hvor de bliver mødt af voksne med noget på hjerte. Det kan være skøre aktiviteter, vigtig læring eller samtaler om livet. Vigtigst er det, at fællesskabet er i fokus. Vi vil gerne at børn bliver til nogen, fremfor til noget. Udover de ugentlig møder tager vi på weekendture, altid med ansvarlige voksne der formidler et godt program. FDF er landsforeningen, og K7 Frihavn er en af de selvstændig foreninger under denne. Det betyder, at vi har vores egen bestyrelse, hvor vi har behov for at forældre bliver valgt ind, og har indflydelse på hvorledes foreningen drives.

Hvad vil det sige at være frivillig i FDF og hvordan bliver man det?

Vi kan altid bruge flere frivillige kræfter i FDF. Du kan blive leder og dermed lave det daglige arbejde hvor vi planlægger og udfører sjove aktiviteter for børnene. Du får et godt lederfælleskab med en masse sociale aktiviteter oveni. Man kan også blive frivillig i Bestyrelsen som hjælper mmed at der kommer penge ind til kredsens arbejde og støtter om op dette. Hvis dette lyder interessant så kontakte kredslederen caro.trautner@fdf.dk

Hvad forventer I af mig som forælder?

Vi forventer, at du hjælper dit barn til komme til tiden og med beklædning til at være ude. Vi forventer, at du som forælder støtter op om vores forening, enten ved at hjælpe de voksne hvis de beder om hjælp, ved at betale dit barns kontingent eller melde dig til bestyrelsen. Vi forventer, at du melder afbud, hvis dit barn ikke kan komme til FDF. Dette gøres til barnets leder.

Hvordan melder jeg mit barn ind?

Du kan melde dit barn ind ved at trykke på dette link. Når du er meldt ind i FDF skal man have en forbundsskjorte (vores fælles beklædning) - kan købes hos 55nord

Kontingentet betales halvårligt, og er på 300 kr.

Hvordan melder jeg mit barn ud?

Hvis du skal melde dit barn ud, skal det ske ind i Medlemsservice. Vi vil rigtig gerne blive en endnu bedre FDF kreds, så det vil være en stor hjælp, hvis I vil beskrive årsagen til udmeldelsen.