Kredsledelsen

har det daglige ansvar for at alt fungere som det skal, og det er også personen man skal henvende sig hvis man har overordnede spørgsmål vedrørende FDF arbejdet. Specifikke spørgsmål til mødeaktiviteter, ture og lejre skal rettes til lederne for de enkelte klasser.

Kredsleder: Caroline Trautner

Bestyrelsen

FDF K7 øverste ledelse, i daglig tale bestyrelsen, er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. (I FDF K7 er ansvaret for kredsens ejendomme også underlagt bestyrelsen.)

Bestyrelsen vælges løbende for en 2-årig periode på et Årsmøde som bliver afholdt om efteråret.

Vedtægter for Landsforbundet FDF og FDF K7 Frihavn kan ses herunder som PDF filer. ( kommer snart)

Bestyrelse:

Formand & Menighedsrepræsentant: Jan Jull Nielsen

Kredsleder: Caroline Trautner

Lederrepræsentant: Marie Louise Ossowicki

Kasserer: Nikolaj Petersen

Forældrerepræsentant: Jakob Menander

Revisor: Tomas Wikborg