Vi roder

Hjemmesiden er stadig under opbygning.

Hjemmesiden er under løbende opdatering i takt med udviklingen af kanosejladsen i FDF

Kursuskalender

Kommende kanokurser i 2019

Kanokurser 2019 (foreløbig)

Kanoinstruktør 1 inkl. sikkerhedskursus - 3.-5. maj. Lederkursus, Sletten. Specielt program for hele weekenden. Vi deltager kun i få fællesdele.

Afholdte 2018

Revurdering - 2. september 2018 - Odense

Kanoinstruktør 2 - 14.-16. september 2018 - Sletten

Kanoinstruktør 1 - 5.-7. oktober 2018 - Bagsværd

Se de seneste nyheder her

Førstehjælp

Det kursus, der er gyldigt i forbindelse med kanouddannelse, er fra 2017: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” - 4 timer
  • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” - 1,5 time
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” - 1 time
  • Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” - 1 time
  • Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” - 0,5 time

Generelt

FDF har tilsluttet sig kanosamrådets regler for kanosejlads. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte FDFs kanoarbejdsgruppe via kano@FDF.dk. Kanoarbejdsgruppen kan hjælpe dig med rådgivning i forhold til uddannelse, sikkerhed, sejlads og indkøb af grej.

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Fdf.GroupCms.Website.Models.CalendarSummaryViewModel.