Førstehjælp

Det kursus, der er gyldigt i følge med kanouddannelse, er fra 2017: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” - 4 timer
  • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” - 1,5 time
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” - 1 time
  • Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” - 1 time
  • Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” - 0,5 time