Fritidssejlads:

For sejlads med egne indmeldte kredsmedlemmer gælder det, at du skal have et givent, gyldigt og opdateret førstehjælpsbevis.

Erhverssejlads:

Sejlads med eks. andre kredse eller medlemmer fra andre organisationer.

Det kursus, der er gyldigt i forbindelse med erhverssejlads, er: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” - 4 timer
  • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” - 1,5 time
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” - 1 time
  • Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” - 1 time
  • Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” - 0,5 time

Fremover gælder førstehjælpskurser i 2 år.

Vær opmærksom på, at selvom du tager et 12. timerskursus, er det ikke sikkert at de rigtige moduler er med. Det kun er førstehjælpskurser med ovennævnte moduler på de angivne timetal, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Kurset er gyldigt for både klatre- og kanoinstruktører og uddannelsen af begge.

Find den fulde uddannelsesplan her.