Turkanosikkerhedskursus

Otte timers kursus der muliggør kanosejlads med op til seks kanoer/12 personer i meget beskyttet farvand som er udpeget. Meget beskyttet farvand udpeges af fx kommuner og kanosamrådets medlemmer. Man må padle i sommerhalvåret (15/5 til 31/10) i op til 4 m/sek. Vandet skal minimum være 13 grader.

Førstehjælpskrav - se her

Kurset henvender sig til ledere der vil sejle i forbindelse med almindelig mødeaktivitet.

Uddannede Turkanoinstruktør 2-instruktører kan undervise på kurset, som kan gennemføres uafhængigt af landsforbundets kursusudbud.

Hvis man har gennemført et sikkerhedskursus lokalt, og efterfølgende vil uddanne sig til kanoinstruktør gennem landsforbundet, forudsættes det, at man har gennemført et sikkerhedskursus udbudt af landsforbundet.

Man skal være fyldt 18 år inden, man kan deltage på dette kursus.

Turkanoinstruktør 1

Kursus der muliggør kanosejlads med op til seks kanoer (12 personer) i beskyttet farvand. Man må padle i sommerhalvåret (15/5 til 31/10) i op til fire m/sek. Vandet skal minimum være 13 grader.

Sikkerhedskurset skal ikke tages inden, hvis turkanoinstruktør 1 afholdes som weekendkursus, da sikkerhedskurset altid vil være en del af weekendens program.

Deltagelse på kurset forudsætter, at man kan svømme 200meter.

Kurset henvender sig ledere der vil på kortere kanoture.

Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau.

Førstehjælpskrav - se her

Hvis du vil videre til Turkanoinstruktør 2, skal du læse op og træne hjemme.

Man skal være fyldt 18 år inden, man kan deltage på dette kursus.

Turkanoinstruktør 2

Et weekendkursus der afsluttes med eksamination. Kurset muliggør kanosejlads med op til seks kanoer (12 personer) i kendt kystnært farvand. Man må padle i sommerhalvåret (1/5 til 31/10) i op til fem m/sek. Vandet skal minimum være 10 grader.

Forudsætningen for at deltage på Turkanoinstruktør 2 er, at du har gennemført sikkerhedskurset og Turkanoinstruktør 1. Disse kurser skal være taget i landsforbundets uddannelsessytem.

Inden du deltager på Turkanoinstruktør 2, skal du læse op og træne hjemme. Til dette kursus skal du også fremvise logbog for din træning i perioden mellem de to kurser.

Krav til træning mellem instruktør 1 og instruktør 2: 20 km sejlads og 10 timers specifik træning derudover. Det specifikke skal defineres i logbog - se logbogseksempel under bilag.

Turkanoinstruktør 2 afsluttes med praktisk og teoretisk prøve med en censor udpeget af Kanosamrådet. Når man har bestået kanoinstruktøreksamen, bliver man certificeret af kanosamrådet og registreret.

Deltagelse på kurset forudsætter at man kan svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal.

Førstehjælpskrav - se her

Uddannelsen har en gyldighed på fem år. Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau.

Man skal være fyldt 18 år inden, man kan deltage på dette kursus.