For kredsen betyder det, at hver gang man tager på kanotur, hvad enten det er en dagstur eller en tur på flere dage, så skal der være en kanoinstruktør eller leder med sikkerhedskursus med på turen. Der er kun en undtagelse, og det er, hvis kredsens bestyrelse vælger, at kredsen kan gennemføre arrangementet uden kanoinstruktører eller leder med sikkerhedskursus. I sidste ende er det kredsens bestyrelse, der står med ansvaret, hvis noget går galt.

I landsforbundsregi er det et krav at man er certificeret kanoinstruktør, hvis man skal gennemføre kanoaktiviteter.

Når man har bestået kanoinstruktøreksamen bliver man certificeret af kanosamrådet og registreret.