1. Turledelse

Kanoture må alene ledes af personer (ansvarlig turleder) med uddannelser efter kanosamrådets retningslinjer (eller tilsvarende niveau).

2. Kanosæsonen starter, når vandet er varmt nok.

Man må sejle i kano, når vandtemperaturen svarer til det, der gælder for instruktørens niveau.

3. Indhent oplysninger om vejrforhold i sejladsområdet før sejladsen påbegyndes

Den ansvarlige turleder skal indhente vejroplysningerne og vurdere dem i forhold til sit niveau og det valgte farvand. Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, så skal sejladsen enten flyttes eller aflyses.

4. Fortrolighed med vand

Alle, der begiver sig ud i kano, skal være fortrolige med vand. Det er den ansvarlige turleders ansvar at sikre sig dette.

Den ansvarlig turleder skal inden hver sejlads vurdere nødvendigheden af at indøve redningsøvelser – hvis der fraviges fra at indøve redningsøvelser skal overvejelserne bag dette beskrives i sikkerhedsinstruksen.

5. Alle skal bære godkendt redningsvest eller svømmevest

Alle veste skal bæres, sådan som de er godkendt. Personer under 18 år skal benytte redningsvest (og ikke svømmevest).

6. Sikkerhedsinstruks

Ledere med relevant viden, færdigheder og kompetencer i kanosejlads udarbejder en skriftlig sikkerhedsinstruks for sikker anvendelse af kanoerne. Sikkerhedsinstruksen godkendes af den, der har det juridiske ansvar for kanoaktiviteterne og gøres derefter tilgængelig for deltagere, ledere og forældre. Dette skal ske inden de ønskede kanoaktiviteter startes. Sikkerhedsinstruksen skal være tilgængelig for lederne under sejladsen. Inden sejladsens start sikrer den ansvarlige turleder at betingelserne beskrevet i sikkerhedsinstruksen kan opfyldes, derefter afholdes en kort sikkerhedsinstruktion, hvor deltagerne bliver orienteret om brug af redningsmidler, hvordan den påtænkte sejlads forventes at forløbe, og hvad man bør foretage sig i en nødsituation. Ved kanosejlads skal der være minimum en leder med det nødvendige uddannelsesniveau. Vedkommende må tage op til 6 kanoer eller 12 personer med på tur – dette er inklusive lederen selv.

7. Sejl aldrig alene

For at opnå størst mulig sikkerhed skal der altid være mindst to kanoer ved kanosejlads.

8. Sejl altid tæt ved land

Sejl altid tæt ved land – 20 m. fra kyst.

For ledere på turkanoinstruktørniveau 2 gælder regler for sejlads i kystnært farvand.