Meget beskyttet farvand:

Farvand der er udpeget af f.eks. FDF (kanoarbejdsgruppen) eller kommunen, og hvor der som udgangspunkt er tænkt og beskrevet omkring vind, sikkerhed, regler m.m. Se mere her

Beskyttet farvand:

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande. Ved beskyttet farvand forstås, at man holder sig max. 20 meter fra kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten. Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over fire meter pr. sekund.

Kystnært farvand:

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande. Ved kystnært forstås, at man holder sig så tæt på kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten. Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over fem meter pr. sekund.