Hvor kan jeg padle med et sikkerhedskursus?

Definition på "Meget beskyttet farvand":

Farvand, der er udpeget af f.eks. kommunen og hvor der som udgangspunkt er tænkt og beskrevet omkring vind, sikkerhed, regler m.m.

Det betyder i praksis, at en af organisationerne under Kanosamrådet skal have udpeget et bestemt stykke af en sø, en å eller andet vand til at være meget beskyttet.

Der er desværre ikke en samlet database for de meget beskyttede farvand, så det er op til den enkelte kommune, ungdomsskole osv. at gemme på disse godkendelser.

Et godt eksempel på godkendte områder nær Sletten er beskrevet her. Som det kan ses, er der ingen tvivl om hvilket område der må sejles i, hvad risiciene er, og om der er andet at bemærke. Et fynsk eksempel kan ses i bunden af denne sikkerhedsinstruks.