På et træklatrekursus lærer du om teknikker til sikker træklatring. Uddannelsen er delt op i et begynderkursus, et instruktørkursus og en eksamen. På begynderkurset lærer du om klatreudstyr, rebteknikker og træer, så du efter kurset kan øve træklatring derhjemme sammen med din klatremakker. På instruktørkurset lærer du at håndtere nødsituationer, og forbereder dig til eksamen. Efter bestået eksamen er du træklatreinstruktør og må så stå for træklatring med børn i alle aldre.

Træklatrekurserne i FDF følger Klatresamrådets normer og er derfor også gyldige i andre organisationer i Danmark. Hvert af de tre kurser varer 18 undervisningstimer, svarende til en weekend. Du skal deltage i ialt 3 kurser/weekender for at tage den fulde uddannelse.

Begynderkursus, instruktørkursus og eksamen afholdes efter behov. Stort set hele kurset gennemføres udendørs uanset vejret, så derfor skal du være forberedt på et kursus i det fri.

På et klatrekursus er der forholdsvis mange instruktører, typisk en instruktør pr. 3-4 deltagere. Det betyder at du som deltager vil være meget "på", og du får meget instruktør-tid. Dette er for at du som deltager kan få trænet mest muligt i kursets pensum, så du er klar til at træne derhjemme på egen hånd efter kurset.

Begynderkursus i træklatring

På begynderkurset lærer du det grundlæggende inden for træklatring. Du vil lære om klatregrej, grundlæggende rebteknikker, samt hvilke træer, der er gode at klatre i. Det meste af kurset vil være af praktisk karakter, hvor vi træner ude i træerne. Undervisningen er tilrettelagt, således at indholdet lever op til Klatresamrådets norm for begynderkurser i træklatring. Efter kurset vil du og din makker kunne klatre sammen derhjemme på egen hånd. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend.

Krav til deltagelse

  • Du skal være fyldt 15 år (eller 9. klasse), for at kunne starte på FDFs klatreuddannelse. Deltagere under 18 år skal have forældretilladelse.
  • Du behøver ikke have nogen viden om klatring, inden du deltager på begynderkurset.

Instruktørkursus

Instruktørkurset bygger ovenpå begynderkurset og forudsætter, at du har trænet pensum fra begynderkurset, så du har rutine. På instruktørkurset vil du lære yderligere rebteknikker til brug i nødstilfælde, og vi vil begynde at kigge fremad mod eksamen. Det meste af kurset vil være af praktisk karakter, hvor vi træner ude i træerne. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend.

Krav til deltagelse

  • Du skal have gennemført begynderkurset, eller have opnået et tilsvarende fagligt niveau på anden vis.
  • Du skal beherske og have rutine i alle aspekter af Klatresamrådets norm for begynderkurser i træklatring. Denne erfaring opnåes kun ved træning. Det anbefales, at du mellem begynderkurset og instruktørkurset har klatret mindst 30 reblængder og har etableret mindst 50 topankre/standpladser. Der bør være ca. 6 måneder mellem begynderkurset og instruktørkurset.
  • Inden dette kursus skal du have læst Kompendie i træklatring.
  • Du skal være fyldt 15 år (eller 9. klasse) for at kunne deltage. Deltagere under 18 år skal have forældretilladelse.

Eksaminationskursus

Dette kursus er et repetitions- og eksaminationskursus. Kursets første del er repetition og finpudsning af det, du har lært tidligere i klatreuddannelsen. Kursets anden del er eksaminationen i pensum som træklatreinstruktør under klatresamrådet. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend. Efter bestået eksamen må du klatre med uerfarne og børn, og du må uddanne træklatreinstruktører.

Krav til deltagelse

  • Du skal have gennemført instruktørkurset for at deltage i dette kursus.
  • Det anbefales, at du mellem instruktørkurset og eksamen har klatret mindst 30 reblængder og har etableret mindst 30 topankre/standpladser/redningsprocedurer. Der bør være ca. 6 måneder mellem instruktørkurset og eksamen. Da bogen Kompendie i træklatring er pensum til eksamen skal du have et dybtgående kendskab til indholdet i bogen.
  • Du skal have et gyldigt bevis for deltagelse i et 8 timers førstehjælpskursus.
  • Du skal være fyldt 18 år for at gå til eksamen.

Kursus-pris

Ekstraprisen for eksamination fordeles på 3 kurser. Derfor er klatrekurser dyrere end almindelige FDF weekendkurser.

Tilmelding

Tilmelding til de kommende kurser sker via medlemsystemet. Tilmeldingsfristen for begynder- og instruktørkursus er 14 dage før kurset. Tilmeldingsfristen for eksamen er 6 uger før kurset. Deltagerbrev med praktiske informationer udsendes pr. mail ca. 10 dage før kurset.

Tilmeldingerne behandles ud fra et princip, hvor klatre-makker-par optages først, for at sikre, at der er mulighed for hjemmetræning. Det anbefales, at man ikke tilmelder sig, hvis man ikke har en klatremakker. Klatremakkeren behøver ikke være fra samme kreds, men det anbefales, at man har en makker, som bor relativt tæt på én, så man kan træne ofte. Ligeledes arbejdes der på at lave geografisk spredning, når der optages kursusdeltagere, for at sikre, at der fremover kan udbydes klatreaktiviteter rundt i alle landsdele. Ellers efter princippet først til mølle.