På et klatrekursus er forholdet mellem antallet af deltagere og instruktører ret lille, typisk 3-4 deltagere pr. instruktør. Det betyder at du vil være meget "på". Denne form er for at du som deltager for mest muligt fagligt ud af kurset, men også for at give dig mest mulig "instruktør tid" så du bliver trænet mest muligt i kursets pensum.

Der afholdes klatrekurser på Sletten i weekenden efter påske, 14 dage efter pinse, weekenden sidst i uge 34 og weekenden sidst i uge 40 hvert år.

Derudover afholdes ca. 3 kurser årligt på Sjælland.

Begynderkursus i træklatring

Dette kursus er indgangen til FDFs træklatreuddannelse På begynderkurset lærer du det grundlæggende inden for træklatring, undervisningen er tilrettelagt således at indholdet lever op til Klatresamrådets norm for begynderkurser i træklatring. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend.

Krav til deltagelse

 • Du skal være fyldt 15 år (eller 9. klasse), for at kunne starte på FDFs klatreuddannelse. Deltagere under 18 år skal have forældretilladelse.
 • Du behøver ikke have nogen viden om klatring, inden du begynder på begynderkurset.

Instruktørkursus

Dette kursus er første del af træklatreinstruktør uddannelsen. Vi bygger videre på det du lærte på begynderkurset og fylder nyt på så du med træning og yderligere selvstudier hjemme kan komme videre i FDFs klatreuddannelse. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend.

Krav til deltagelse

 • Du skal have gennemført begynderkurset, eller have opnået et tilsvarende fagligt niveau på anden vis. Samt du skal beherske- og have erfaring i alle aspekter af Klatresamrådets norm for begynderkurser i træklatring. Denne erfaring opnåes kun ved træning. Det anbefales at du mellem begynderkurset og instruktørkurset har klatret mindst 30 reblængder og har etableret mindst 50 topankre/standpladser. Der bør være ca. 6 måneder mellem begynderkurset og instruktørkurset.
 • Inden dette kursus skal du have læst Kompendie i træklatring.
 • Du skal være fyldt 15 år (eller 9. klasse) for at kunne deltage. Deltagere under 18 år skal have forældretilladelse.

Eksaminationskursus

Dette kursus er et repetitions og eksaminations kursus. Kursets første del er repetition af det du har lært tidligere på klatreuddannelsen. Kursets anden del er eksaminationen i pensum som træklatreinstruktør under klatresamrådet. Kursets varighed er 18 undervisningstimer, svarende til en weekend.

Krav til deltagelse

 • Du skal have gennemført instruktørkurset for at deltage i dette kursus. Det anbefales at du mellem instruktørkurset og eksamen har klatret mindst 30 reblængder og har etableret mindst 30 topankre/standpladser/redningsprocedurer. Der bør være ca. 6 måneder mellem instruktørkurset og eksamen. Da bogen Kompendie i træklatring er pensum til eksamen skal du have et dybtgående kendskab til indholdet i bogen.
 • Forudsætningen for at gå op til eksamen som træklatreinstruktør er at du har et gyldigt bevis for deltagelse i et 12 timers førstehjælpskursus.
 • Du skal være fyldt 18 år for at gå til eksamen.

Kursus-pris

Ekstraprisen for eksamination fordeles på 3 kurser. Derfor er klatrekurser dyrere end almindelige FDF weekendkurser.

 • Begynderkursus koster 1.792,-
 • Instruktørkursus koster 1.792,-
 • Eksaminationskursus 1.792,-

Tilmelding

Tilmelding til de kommende kurser sker via flexbillet.dk/fdf. Tilmeldingsfristen for begynder- og instruktørkursus er 14 dage før kurset. Tilmeldingsfristen for eksamen er 6 uger før kurset. Deltagerbrev med praktiske informationer udsendes pr. mail ca. 10 dage før kurset.

Tilmeldingerne behandles ud fra et princip, hvor klatre-makker-par optages først, for at sikre, at der er mulighed for hjemmetræning. Det anbefales, at man ikke tilmelder sig, hvis man ikke har en klatremakker. Klatremakkeren behøver ikke være fra samme kreds, men det anbefales, at man har en makker, som bor relativt tæt på én, så man kan træne ofte. Ligeledes arbejdes der på at lave geografisk spredning, når der optages kursusdeltagere, for at sikre, at der fremover kan udbydes klatreaktiviteter rundt i alle landsdele. Ellers efter princippet først til mølle.