Lejren må maksimum belægges med 75 personer.

Ankomst og afrejsetider skal overholdes.

Hunde, katte eller andre husdyr må ikke medtages på lejren.

Kørsel med bus eller lastbil er ikke tilladt på grusvejen op til Klintehytten. (Grusvejen ryddes ikke for sne i vinterhalvåret)

Lejeren skal selv medbringe viskestykker, karklude, køkkenruller, toiletpapir, lagner og førstehjælpskasse.

Lejrens område er afgrænset af beplantning mod øst, nord og vest samt mod syd af klinten. Al færdsel på klinten og på markerne udenfor lejrens område er ikke tilladt.

Kontakt nabo-gården, hvis der skal laves ”løb”.

Der må kun tændes bål på bålpladserne.

Der må ikke efterlades affald på lejrgrunden og tilstødende områder.

Hvis der er brugt store sten eller grene på grunden, skal de fjernes efter brug.

Tobaksrygning er ikke tilladt indenfor i hytten.

Borde og stole må kun anvendes til det de er beregnet til og kun indenfor i hytten.

Fodtøj må ikke anbringes i køjerne, og madrasserne må ikke fjernes fra køjerne.

Inden brug af vand fra hanerne, skal vandet løbe lidt for at sikre at vandet er friskt og dermed uden risiko for bakterier.

Lejren har eget kloaksystem som er ret sårbart. Det er derfor vigtigt ikke at komme bind, klude eller lignende i toiletterne, idet det kan medføre driftstop.

Når lejren forlades skal den rengøres. Brug planen du finder her.

Alt restaffald kommes i sække og lægges i de grønne containere, Flasker og glas afleveres i flaskecontaineren. Pap, flamingo og aske sættes i affaldsskuret.

Diverse lejrmateriel og rekvisitter skal man selv fjerne, se opslag på containerne.

Er der mere affald end det, som kan være i containerne, vil der ske en ekstra tømning af containerne for lejerens regning.
Man kan eventuelt selv aflevere ekstra affald på nærgenbrugspladsen i Næstved.

Lejeren er forpligtet til at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar, beplantning, udvendige anlæg og tilstødende marker.

Pas på hytten og dens inventar, det skal holde i mange år.

Ved problemer med lejrens tekniske installationer og skader på bygninger og inventar, meldes det straks til den vagthavende på telefon 21672992. Hvis der ikke bliver svaret, så indtal en besked på telefonen, og I vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Rekvireres der håndværkere uden forudgående aftale med den vagthavende, er det for lejerens egen regning.

Følgende er på skift vagthavende for Klintehytten: Per Rasmussen, Lotte Stavnskær og Michael Larsen.