Orientering fra FDFs hovedbestyrelse

I anledningen af den seneste uges debat om FDFs skjold i medierne.

Kære FDFer 
FDF har været i vælten de seneste dage med en debat om Dannebrog, nationalisme og danskhed. Det havde vi ikke set komme, da vi i foråret udsendte et spørgeskema via YouGov til 1.000 danskere over 18 år med børn. Deltagerne blev bedt om at forholde sig til FDFs aktiviteter, beklædning og logo. Blandt andet blev de bedt om at vælge, hvad der bedst beskrev logoet, fra en liste på 15 ord. Et af dem var ”nationalistisk”. Vi kan nu se, at vi beklageligvis har brugt et ord i undersøgelsen, der kan og er blevet misforstået.
 
Det er det ord, der har sat gang i en politisk debat om danskhed, retten til at bruge Dannebrog og nationalisme. En debat som FDF ikke ønsker at være en del af. Det vi gerne vil debattere, er, hvordan ambitionen bedst kommer til udtryk, så den bliver tydelig for os selv, børn og familier, der står på tærsklen til FDF og samarbejdspartnere, der står udenfor FDF. Undersøgelsen har aldrig været en planlagt løftestang til at fjerne Dannebrog og kors fra FDFs logo, ligesom FDF aldrig har omtalt hverken logo eller Dannebrog som nationalistisk.
 
Kristeligt Dagblad vælger at lave en artikel om, at ”FDF planlægger at ændre ”nationalistisk” logo”. Det tolkes af mange meningsdannere og medier som om, at FDF selv mener, at logoet er nationalistisk. Herfra drejer mediemøllen meget hurtigt, og det er kommet til at fremstå som om, at beslutningen om et nyt logo allerede er truffet, og at det er besluttet, at Dannebrog ikke skal være en del af et nyt logo. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet. Vi er stolte af vores historie og er ikke ved at gøre op med hverken kristendommen eller vores danske forankring. Processen omkring profil og udtryk handler om at signalere og vise, hvad vi i FDF er på vej imod med en klar ambition, og ikke at vi ønsker at tage afstand fra noget.
 
Vi vil gerne sige tusinde tak til alle de ledere, der har løftet en stor opgave med at nuancere og informere i debattråde på de sociale medier i en svær debat.
 
Undersøgelsen har på ingen måde været afgørende for processen. Beslutningen om at kigge på profil og udtryk blev truffet af landsmødet i november 2016, længe før YouGov-undersøgelsen blev udsendt. Undersøgelsen har ingen indflydelse haft på FDFs beslutning, den var, og er, udelukkende en temperaturmåling.I sidste uge gennemførte vi en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og seniorer, der også kommer til at indgå i det kommende arbejde. Nogle af spørgsmålene er de samme som i den eksterne undersøgelse for at kunne sammenligne vores opfattelse af os selv, med hvad andre tænker. Men der er også andre spørgsmål i medlemsundersøgelsen til navne, mærker og beklædning.
 
Selv om det har været en debattung uge, er debatten først nu startet internt i FDF. Vi kommer til at debattere på Midtvejsdebatten, og hvor vi ellers mødes indtil næste landsmøde. Det handler ikke kun om logo, men også om, hvordan en supplerende beklædning til forbundsskjorten kan bidrage til en profil, der matcher vores ambition. Det samme gælder nye aktiviteter i mærketråden. Det kan eksempelvis være svært at få øje på samfundsengagement i vores mærkeaktiviteter i dag.
 
Vi glæder os til at fortsætte debatten og diskussionerne om, hvordan vi nænsomt og med respekt for vores lange historie kan modernisere og udvikle FDF. Hvis ikke generationer før os havde haft øje for at forny FDF, havde FDF ikke klaret 115 år. Og vigtigt i denne proces er det at understrege, at det er landsmødet, der beslutter, hvad der sker i FDF. Alle store beslutninger om ny profil vil blive forelagt landsmødet. Så vi ser frem til Midtvejsdebatten, det kommende landsmøde og andre lejligheder til at debattere med jer alle om, hvordan vi giver flest børn og unge mulighed for at få et ståsted at møde verden fra.

Hilsen
FDFs Hovedbestyrelse