Oversigt over historier om FDFs logo i medierne

Få et overblik over hele forløbet her.

November 2016

FDFs hovedbestyrelse stiller forslag til FDFs landsmøde om at skabe tyde- lig sammenhæng mellem profil, udtryk og identitet. Ambitionen blev vedtaget i 2014 og har sat retning for arbejdet, og nu er turen så kommet til de profilen og udtrykket. 

Vedtagelse: FDFs Hovedbestyrelse igangsætter et arbejde, der har til opgave at se på, hvorvidt FDFs profil og visuelle udtryk ud af til, er i tråd med tankerne bag ambitionen og virkeligheden ude i kredsene 
Arbejdet tager udgangspunkt i de forslag, som landsmødets deltagere kommer med på landsmødet 2016 

HB-møde januar

HB nedsætter styregruppe beslutter formål og organisering af det videre arbejde.

Formålet er at gøre det lettere for folk udefra at se FDFs identitet (ambitionen) i vores udtryk. Resultatet af dette skulle gerne være, at flere børn og unge ønsker at få et ståsted at møde verden fra.

Ambitionens fokus på leg og frirum – med udspring i folkekirken – tegner en tydelig FDF-identitet, som er særegen i det danske foreningsliv. Men vi har en formodning om, at det ikke er helt så tydeligt, når folk ser på os - i vores udtryk og måde at tilrettelægge arbejdet på. Spørgsmålet er om vores værdier og det udtryk, vi møder folk med, stemmer overens. 

April

Et spørgeskema udsendes til 1000 danskere over 18 år med børn via YouGov. De bliver bedt om at forholde sig til FDFs, navn, aktiviteter, beklædning, logo m.v.  

Maj

HB-møde HB præsenteres for resultatet af undersøgelsen.

 

Juni

Nyhed på FDF.dk om, at FDF vil kigge på logo, mærker, klassenavne og beklædning. FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen understreger at det handler om at skabe sammenhæng mellem profil, udtryk og identitet. Der refereres til YouGov-undersøgelsen, og resultaterne lægges online. 

FDFere indbydes til henover sommeren at komme med deres bud på et nyt logo for FDF. Det er vedtaget, at: Et nyt logo skal trække tråde til vores lange historie/nuværende skjold. Der skal være genkendelighed. Man skal samtidig kunne afkode vores ambition/ståsted; samfundsengagement, relationer, leg, dannelse og vores tilknytning til folkekirken, og vise at vi er en børne- og ungdomsorganisationen. Det skal være tidsløst og langtidsholdbart.

Arbejdsgrupper for navne, beklædning og mærker med frivillige formænd nedsættes. 

14. august

FDFs grafiker efterlyser i et lukket forum for grafikere dygtige folk med erfaring, som FDF kan rådføre sig med i den kommende logo-proces. 

15. august

På baggrund af ovenstående laver Fagbladet journalisten.dk en artikel. 


16. august

Kristeligt Dagblad bringer en artikel, hvori man får også får det indtryk, at vi vil lave skjoldet om på grund af undersøgelsen. I artiklen er der et halvt citat fra nyheden fra juni fra FDF.dk ”Undersøgelsen viser, at andre ikke opfatter os i tråd med vores værdier og vores syn på os selv. Det ærgrer os, at vi opfattes gammeldags og nationalistisk, når det ikke er vores eget billede. Vi vil derfor i de kommende måneder tage fat på vores identitetsobjekter, fordi vi tror på, at vi nænsomt kan modernisere til noget bedre”, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.   

Sognepræst Torben Bramming anklager FDF for at ville ændre logo fordi kors og Dannebrog i dag bliver anset for at være kontroversielle.

Morten Skrubbeltrang svarer, at landsmødet og ikke undersøgelsen ligger til grund for arbejdet med profil og udtryk. 

FDF laver en artikel på FDF.dk der uddyber og forklarer, at vi ikke har ændret noget endnu, og ikke har sat gang i processen for at vende ryggen til Dannebrog.

 

Denne nyhed deles på FDFs Facebookside: 67 reaktioner, 7 delinger, 49 kommentarer 

Så starter debatten på diverse Facebook-sider

Lars Aslan Rasmussen 1400 reaktioner, 99 delinger, 227 kommentarer 

Det konservative Folkeparti 529 reaktioner, 56 delinger, 97 kommentarer 

Katrine Winkel Holm 424 reaktioner, 40 delinger, 69 kommentarer 

Danmark i hjertet 1500 reaktioner, 1529 delinger, 310 kommentarer 

Kristeligt Dagblad 104 reaktioner, 16 delinger, 59 kommentarer 

17. august

85 reaktioner, 3 delinger, 52 kommentarer 

 

Det er også debat på Twitter og blogs.

18. august 

Kristeligt Dagblad bringer en spørgsmål/svar-artikel med FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen, de erkender at reaktionerne er større end forventet, og at FDF er blevet kritiseret for noget, der ikke har hold i virkeligheden. De vælger en meget ladet overskrift.  

Hun deler indlægget på sin Facebook-side 482 reaktioner, 40 delinger, 51 kommentarer 

 

Dagbladet Information laver satire på deres bagside. De ved ikke, at vi også arbejder på alternativ beklædning. 

Kontrovers er udbrudt omkring FDF, Frivilligt Drenge-ogPigeforbunds mangeårige logo, et våbenskjold med Dannebrog. FDF frygter, at logoet udsender ' nationalistiske' signaler. Måske, og det bliver værre: Spejderne går også i uniformer.

Fy, fascisme 

19. august

20. august 

FDF LEDEREN udkommer med tema om undersøgelsen. 

 

21. august

Go’ Morgen Danmark laver en optakt på deres Facebook-side, hvor de spørg deres følgere, om FDFs skjold skal laves om. 


920 reaktioner, 16 delinger, 203 kommentarer  

22. august

Morten Skrubbeltrang er i Go’ Morgen Danmark sammen med en brandingekspert Frederik Juul. Han forklarer at vi ikke vælger noget fra, men blot vil blive tydeligere på tro, leg, samfundsengagement og relationer. 

Jv.dk laver en artikel på baggrund af videoen.