HB-møde august 2022

Friluftscenter Sletten

Referat

 

1.3             Årshjul

2.03           Kvartalsopfølgning Q2

                 - Bilag 1

2.04           Bedre økonomi for FDFs hovedkontor

                 - Bilag 1

                 - Bilag 2

                 - Bilag 3

2.06           Medieomlægning

                 - Bilag 1

                 - Bilag 2

2.08           Status på nuværende udviklingsmål

2.11            Status på tillægsanalyse

2.13           Forslag om mere sang og musik i FDF

2.15           Status på medlemspuljeansøgninger

2.19           LM22: Forretningsorden