HB-møde 21.-23. januar 2022

Rysensteen

 

Referat

Bilag

1.3        Årshjul

2.01        Uddannelsesforum

2.04        Økonomi ved FDFs Hovedkontor

              - Markedsrapport

2.06        Forretningsorden og retningslinjer

              - Forretningsorden

2.07        Medieudbud

2.08        Kalender 2023

2.09        Lovlighedserklæring vedr. indsamlinger i 2020 til Civilstyrelsen

              - Erklæring om indsamlingens lovlighed

              - Tillægserklæring til FDFs årsrapport 2020

2.11        Kredsundersøgelse

2.15        Prioritering af udviklingsmålsindsatser

             - Oversigt over indsatser

2.17        LM22 - Procesplan

             - Overordnet procesplan