HB-møde 6.-7. maj 2022

Hardsyssel Efterskole

 

Referat

 

1.3         Årshjul

2.01        Kredsundersøgelse

2.02        Nyt medlemssystem

              - Bilag 1

2.03        Forslag til udviklingsmål 23-24 (kommer snart)

2.05        Arenasamlinger (kommer snart)

2.07        LL22: Receptioner og eksternrettede arrangementer

2.09        LL22: Oversigt over evalueringsproces

2.10        FDF 120 år fødselsdag i 2022

2.11        Bedre økonomi for FDFs hovedkontor

             - Bilag 1

             - Bilag 2

2.12        Principiel debat om aktivitet på FDFs hovedkontor

2.14        Godkendelse af Årsrapporter 2021

             - Årsrapport FDF 2021

             - Årsrapport HCT fonden 2021

2.15        Kvartalsopfølgning Q1 2022

             - Bilag 1

2.21        LM22: Program (kommer snart)

2.24       Studietur i august 2023