HB-møde 7.-9. maj 2021

Referat

 

Bilag

1.3 Årshjul

2.01 Procedure ved spørgeskemaer i FDF (kommer snarest)

2.02 Godkendelse af formål for medier

2.03 Medieanalyse

- Bilag 1

2.04 Udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse (kommer snarest)

2.05 Udviklingsmål: Kredsen fortæller FDF + Tiltrække og faste flere (kommer snarest)

2.06 FDF Landslejr 2022 - Møde med Landslejrudvalget

2.07 Tidspunkt for afholdelse af kommende landslejr

2.09 Kvartalsopfølgning Q1 2021 (kommer snarest)

2.12 Relationsudvalg og formand for dette (kommer snarest)

2.13 Korrektion af vedtægter (kommer snarest)

2.14 Debat om formand/forperson

2.15 Medlemstalsanalyse (kommer snarest)

2.16 Struktur- og evalueringsarbejdsgruppens procesplan (kommer snarest)

2.19 Arenasamling i august (kommer snarest)

2.20 Historiebog

2.21 Proceduren for en kredsstart (kommer snarest)

2.22 Samværspolitik i FDF (kommer snarest)