HB-møde 1.-2. oktober 2021

Referat

Bilag

1.3          Årshjul

2.01        Status på udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse

2.02        Status på udviklingsmål: Tiltrække og fastholde flere

2.03        Status på udviklingsmål: Kredsen fortæller FDF

2.04        Debat om udviklingsmål 23-24

2.05        Evaluering af struktur og landsdelenes opgaver

2.07        Evaluering af HBs Åbenhed

2.08        Debat om form for FDF Landsmøde 2022

2.09        Debat om rapport om økonomi for FDFs hovedkontor

2.11         Styring af projektøkonomi for udviklingsmålet flere kredse

2.13        Fremtiden for HCT-fonden

2.14        Besøg af Globusudvalg