Udvalg

Her finder du kontaktoplysninger på formænd i FDFs udvalg.

Til flere af udvalgene hører også et kommisorium, heri står der, hvilke opgaver udvalget skal varetage. Har du lyst til at være en del af FDFs udvalg, kan du tage kontakt til udvalgets formand. 

BLUZ Redaktion

Kommissorium

Mia Fanefjord Pedersen
miap@FDF.dk
Tlf.: 41 43 11 55

Web: www.facebook.com/bluzFDF


Ejendomsudvalget

Kommissorium

Peter Jeppesen
peterj@FDF.dk
Tlf.: 41 73 11 50

 

FDF LEDEREN

Kommissorium

Christina Gro Hansen
christinagro@FDF.dk
Tlf.: 41 43 11 92

Web: www.facebook.com/FDFLEDEREN

 

FLUX

Kommissorium

Mia Fanefjord Pedersen
miap@FDF.dk
Tlf.: 41 43 11 55

 

Friluftsudvalget

Kommissorium

Peter Jeppesen
peterj@FDF.dk
Tlf.: 41 73 11 50

Web: FDF.dk/friluftsudvalget


Fællesudvalget for skolerne

Kommissorium

Helga Kolby Kristiansen
helgakolbykristiansen@gmail.com
Tlf.: 20 62 13 14

 

Internationalt udvalg

Kommissorium

Dennis Frederiksen
dennis@dennisjim.dk
Tlf.: 61 33 61 46

Web: FDF.dk/international

 

IT-udvalg

Kommissorium

Morten Frouvne Vincentz
mortenf@FDF.dk
Tlf.: 41 73 11 60

 

Trosudvalget

Kommissorium

Anna Korsgaard Berg

tro@fdf.dk

Tlf.: 22 39 35 90


Bandudvalget 

Kommisorium

Søren Vestergaard
sv.keskole@gmail.com 

Tlf.: 30 13 58 94

Legeudvalget

Kommissorium

Peter Randorff Larsen
peterrandorff@gmail.com
Tlf.: 61 78 30 31


March og lejr-udvalget

Kommissorium

Kræn Bech-Petersen
kraen@bech-petersen.dk
Tlf.: 22 30 74 11

Web: facebook.com/marchoglejr


Myanmar-udvalget

Kommissorium

Andreas Lauritsen
andreasgamlau@gmail.com
Tlf.: 24 90 36 12

Web: minglabarmyanmar.dk

 

Orkesterudvalg

Kommissorium

Jan Skogøy
jan@skogoy.dk
Tlf.: 31 54 00 53

&

Anne Mette Tilsted Hansen
amflugel@gmail.com
Tlf.:  22 61 90 11

Web: Facebook.com/FDFs-orkesterudvalg

 

Seniorfestival

Kommissorium

Jakob Fauerskov
fauer85@hotmail.com
Tlf.: 22 74 67 62

Web: seniorfestival.dk

 

Sille og Sigurd

Kommissorium

Mia Fanefjord Pedersen
miap@FDF.dk
Tlf.: 41 43 11 55

 

Socialudvalget

Kommissorieum

Simon Kangas Larsen
simon@kangas.dk

Tlf.: 20 31 30 41

Tamburkorpsudvalget

Kommissorium
Kontakt forbundskontoret
 

Uddannnelsesudvalget

Kommissorium
Jonathan Kunisch Eriksen
Jonathankunisch@gmail.com
Tlf.: 28 34 01 00

Væbnermesterskabet

Kommissorium
Christian Cannon
christian@cannon.dk
Tlf.: 40 68 01 06
Marie Holmriis
msholmriis@gmail.com
Tlf.: 29 24 44 42
Web: mesterskabet.dk

Bilag til refusion af udlæg og udgifter:

Skal du have refunderet dine aktivitets- eller udvalgsrelaterede udgifter hos FDFs forbundskontor, så skal du bruge nedenstående udgiftsbilag. Husk at udfylde det så udførligt som muligt og aflever det til formand, kursusleder mv. Ved kørsel i egen bil skal den angivne kørselsdistance svare til de oplyste destinationer.