Nøgleord

Indhold

A

Andagt

holdes til hvert møde og på alle lejre

Arbejdsskadeforsikring

FDF har tegnet den Lovpligtige Arbejdsskadeforsikring, som også dækker i de lokale FDF kredse. Under denne forsikring anmeldes også tandskader. Forsikringen dækker også forældre der hjælper til på en sommerlejr eller i kredshuset. Bemærk at brilleskader kun dækkes undtagelsesvis.

B

Bestyrelsen

består af en formand (Dydde); af en kasserer (Svend Erik), af kredslederen (Robert), af en repræsentant fra Skt. Povls Kirke (vakant), en lederrepresentant (Jeanette) samt 2-4 forældre (Charlotte og Lars).

Bestyrelsen er primært støttefunktion i forhold til kredsleder, kredsen, hytten og aktiviteterne.

BLUZ

er FDFs blad for de 9-15 årige

Blå tråd

FDF Korsørs blå tråd er FRILUFTSLIV

Budget

Se "Regnskab"

BUS

Børne- og Unge Samrådet i Slagelse Kommune er vort fælles talerør til politikere og forvaltning.

Der er i efteråret 2019 også etableret BUS Korsør opg Vemmelev.

C

CVR-nummer

30 03 70 73.

D

Dolk

er et vigtigt værktøj for friluftsfolk.

I FDF Korsør må en kniv bæres af alle i uniform med Knivmærke. Men kun til arrangementer, hvor dolk er relevant. Vi anbefaler små skarpe dolke.

DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd er vor nationale paraplyorganisation. Se www.DUF.dk

F

Farver:

Blå: Pantone 18-4027TC og Rød: Pantone185

FDF

Landsforbundet, der koordinerer alle aktiviteter. Se "Kontingent" vedr betaling

Finansiering

FDF Korsørs daglige aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent, det årlige lodseddelsalg og medlemstilskud fra Slagelse Kommune.

SKOVHYTTEN finansieres af Slagelse Kommune (80 %) og kontingentet.

Øvr. investeringer søges finansieret via fonde og ansøgninger.

FLUX

er FDF's blad for de +15 årige

Formål

Det er FDF formål at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Forsikring

Børnene er forsikret under FDFs aktiviteter. Denne dækker dog ikke børnenes uheld med hinanden. Vi anbefaler derfor også en fritidsulykkeforsikring. Forældrehjælp og anden medhjælp er dækket via FDFs fællesforsikring.

Friluftsrådet

administrerer Tips-midler og har fokus på friluftsaktiviteter og -muligheder

Fællesmøder

G

Grej

H

Hjemmeside

www.fdf.dk/korsoer

I

Indmeldelse

Initiativer

sker efter 3 møder. Vi bruger hjemmesiden eller en indmeldelsesblanket.

Alle ledere, assistenter og forældre har initiativpligt og -ret.

J

Juleafslutning

holdes på fælleslejr, en weekend i november

K

Kanosejlads

foregår efter regler udstrukket af kanosamrådet. Se www.kanosamrad.dk

Klatring

foregår efter regler udstukket af Klatresamrådet. Se www.klatresamradet.dk

Kontingent

Børn betaler pr. halvår. (350,- DKK). Der udsendes opkrævninger pr mail i januar og august.

Lederne betaler 75,- kr i sidste halvår.

Kurser

koordineres blandt lederne og betales fuldt ud af kredsen. Vi søger tilskud hos Slagelse Kommune, der dækker 50%, dog max. 5.000 DKK pr leder pr. år. (2019) efter pulje-princip

Kørselsgodtgørelse

Vi betaler laveste skattemæssige sats. + bro etc. efter aftale. (2019=1,98)

L

Landsdel

er FDFs opdeling i landsdele. Vi har 8 og tilhører selv Landsdel 7 (Sjælland, minus København og Nordsj.)

LEDEREN

er FDF's lederblad, der er tvunget abonnement for alle med ledererklæring.

Lederideal

se www.FDF.dk

Lodsedler

sælges hvert år fra Maritime Kulturdage til efterårsferien. 1-2 møder bruges til fællessalg. 10% af netto-indtægt bruges til præmier

Lygter

vi anbefaler lette pandelygter

Lommepenge på ture

Vi anbefaler ca. 20 DKK pr. dag + lidt til gaver/indkøb

M

March&Lejr

Betales af kredsen og bestilles efter aftale til alle børn og lederne.

Mobiltelefoner

aftales individuelt for hver børnegruppe.

Mobning

er UACCEPTABELT. Vi forebygger og griber ind.

Møder

holdes udendørs hele året.

N

Netværk

er FDFs lokale samarbejde. Vi er i netværk med Benløse, Dalmose, Ringsted og Slagelse, Fensmark, Haslev, Næstved og Ørslev-Vordingborg.

O

Overnatning

er altid udendørs. Medmindre andet er nævnt. Se "U"

P

Pædofili

Se FDF.dk. Alle over 15 år afleverer bærneattest min. hvert 3. år.

R

Regnskab

Der budgetteres og aflægges regnskab for alle lejre og aktiviteter hver for sig. Det er målet med budgettering og planlægning at hver aktivitet hviler i sig selv.

Rygning

Rygning sker adskilt fra børneaktiviteter og kun i umiddelbar nærhed af et bålsted.

Rysensteen

er FDFs hovedkontor og bycenter i København.

S

Samværsregler

se disse.

Skovhytten

er børnenes og kan lånes gratis af medlemmer. Men normal bestilling.

Sletten

er FDFs 225 tønder land store grund ved Julsø, hvor vi holder lederkurser og landslejr hvert 5. år

Sogneindsamling

1. søndag i marts fra.

Sommerlejr

besluttes i august for næste år.

ledere og assistenter deltager gratis. Dette kan dog revurderes ved få deltagere eller dyre lejre (fx landslejre).

Vi søger evt. sponsering for børn, der ikke har råd. (se finansiering)

Sygesikringsbevis

(eller kopi) skal medbringes på alle lejre og placeres i uniformens ærmelomme.

T

U

Udendørs

Tumlinge kan sove udendørs 1.5 - 30.9., Pilte 1.4.-31.10., Væbnere og seniorer hele året.

Uniform

bæres af alle til alle FDF-aktiviteter. Ledernes stilles til rådighed af kredsen.

V

Værdigrundlag

Se www.FDF.dk

W

weekend-lejre

er gratis for ledere og assistenter. Vi har et mål på 4 stk. om året.

X

Y

Z

Æ

Ærmelommen

er FDF Korsør's informations- og førstehjælpslomme.

Ø

Å