FDF er ikke en pasningsordning. Vi anser det både for vigtigt og forventeligt, at forældrene bakker op om deres børn – og om os.

Akkurat som man gør i alle andre foreninger, hvor den bærende kraft er frivillige ledere.

Der bliver ca. en gang om året indkaldt til forældremøde og generalforsamling, hvor vi fortæller lidt om de aktiviteter, der har været, kommende aktiviteter, oplevelser og udfordringer - til generalforsamlingen er der også valg til bestyrelsen.