FDF er en af Danmarks største kirkelige børne- og ungdomsorganisationer med flere end 25.000 medlemmer. I over 100 år har FDF givet børn og unge formål, fællesskab og udfordringer. Her handler det om Gud, galskab og glæde.

I FDF udfordres børn og unge. Vi skaber rammer, som giver dem mulighed for at opleve hvordan det føles at overskride sine egne grænser. På dén måde får de en forståelse for deres individuelle styrker og kompetencer. Vi er ude det meste af året. Derfor har vi stor respekt for naturen samt de udfordringer og det fællesskab, friluftslivet giver os.

Når børn og unge udfordres til at fire sig ned fra en bro eller bo en uge på naturens betingelser, giver det dem en stolthed og selvtillid, som trækker spor videre livet. Det giver dem større respekt for deres egne såvel som andres grænser og evner.

I FDF oplever børn og unge, at personlige grænser bedst overskrides i fællesskab, og sammenholdet med andre styrkes, når de klarer udfordringer sammen. Dét er kvaliteter, som er afgørende for deres udvikling mod voksenlivet.

FDFs FORMÅL

FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd. De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet.

Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger, for at kunne tage stilling til dem senere i livet.

Udfordringer og fællesskab

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Men fælles for dem er, at de både giver udfordringer til store og små og skaber et godt fællesskab mellem børn, unge og voksne. I FDF er samværsformen, der bygger på gensidig tillid, lige så vigtig som de enkelte aktiviteter. FDF ønsker også at være med til at forbedre børns generelle vilkår i såvel folkekirken som resten af samfundet.

Fællesskab, fantasi og færdigheder

I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser.

FDF giver dig værdier og oplevelser for livet

  • FDFere kan tage ansvar - for sig selv, hinanden og den verden, vi lever i
  • FDFere kan holde ud og følge opgaverne til dørs
  • FDFere kan skabe visioner for sig selv og for samfundet
  • FDFere er kreative idemagere med en god fantasi
  • FDF giver dig mange gode kvaliteter med i rygsækken. De tæller blandt andet, når du skal ind på dit favoritstudie, have en læreplads eller søge arbejde.

FDFs HISTORIE

FDF er Danmarks ældste børne- og ungdomsarbejde

Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. I starten var FDF kun for drenge over 11 år. Formålet med FDF var at lave en anderledes form for søndagsskole, hvor der ikke blot blev fortalt bibelhistorier men også var plads til masser af fysisk udfoldelse. Aktiviteterne var først og fremmest marchøvelser med musik i spidsen, lege i det fri, idræt, foredrag og bibeltimer. Få år efter starten af FDF kom sommerlejren til, og her fik drengene mulighed for at udfolde sig som ingen andre steder. FDF var nemlig først med den idé i Danmark.

I 1952 stiftede Signe Larsen og Willy Gravesen Frivilligt Pige Forbund, FPF. I 1974 blev de to forbund slået sammen til FDF/FPF. I 1994 besluttede landsmødet at forkorte navnet til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

BLIV LEDER

I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov.

Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet.

Lederne i FDF er den vigtigste person for børnene og er afgørende for, at børnene får en god oplevelse i FDF.

Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse til at blive bedre som leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen; sammen med børnene og de andre ledere.

Har du lyst til at blive leder hos os, så send en mail til kredslederen.