Konceptet for turen kommer til at ligne det, som I oplevede i 2014.

Vi har en fast base på Scout Camp Austria, og herfra vil det være muligt at tage ud på en lang række forskellige ture - tæt på og ”langt værk”.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere omkring den endelige afgangsdato eller pris. Dette afhænger i høj grad af, hvor mange der forventes at deltage. Men vi forventer, at det bliver samme niveau som i 2014

For at kunne komme videre i selve planlægingen, vil vi i august sende nærmere information om turen til kredslederne. Her vil vi også bede om en forhåndstilkendegivelse af, om jeres kreds påtænker at deltage, samt hvilke klasser I forventer at tage med.

I kan læse mere om stedet på www.scoutcampaustria.at

Hvem står bag turen?

Der er oprettet et udvalg under landsdelen, som står for at planlægge og gennemføre turen. På nuværende tidspunkt består udvalget af 3 medlemmer. Men de vil gerne være flere.

Så har du lyst eller kender du en, som vil være super at have med i udvalget så tag kontakt til landsdelsleder Lise Aslak på lise.aslak@fdf.dk, så vil hun formidle videre til udvalget.

Alle spørgsmål vedr. turen skal på nuværende tidspunkt også rettes Lise.