I 2019 afholdes Landsdelsmødet mandag den 4. marts kl. 19-21.30 i Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring.
Der vil være indskrivning fra kl. 18.30.

Af hensyn til afvikling og forplejning er det nødvendigt med tilmelding. Tilmeldingen skal ske senest torsdag den 28. Februar via flextilmeld. Du finder tilmeldingen her.

Dagsorden, kandidatliste og mødebilag udsendes senest den 4. februar.

Emner til dagsordenen

Alle kredse har mulighed for at få taget emner op på landsdelsmødet.

Ønskes der optaget konkrete emner på dagsordenen, udover de i vedtægten fastsatte punkter, skal det indsendes til Landsdelsledelsen senest den 28. januar på lise.aslak@fdf.dk.

Valg til landsdelsledelsen

På mødet skal der også vælges en ny landsdelsledelse.

Landsdelsledelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, og følgende kan i henhold til FDFs vedtægt kan opstille og vælges til landsdelsledelsen:

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen. (…) Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen.

FDF’ere som ønsker at opstille som kandidat til landsdelsledelsen skal senest den 28. Januar indsende deres kandidatur til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk.

Kandidaturet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og alder
  • hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF.

Begrundelse for kandidatur og billede må gerne medsendes til brug for udarbejdelse af kandidatliste.

Landsdelsledelsen vil efter fristen gennemgå de fremsendte kandidaturer for at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i landsdelsledelsen skal du være mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk eller på 21 64 94 12.