Konceptet for turen kommer til at ligne det, som I oplevede i 2014.

Vi har en fast base på Scout Camp Austria, og herfra vil det være muligt at tage ud på en lang række forskellige ture - tæt på og ”langt værk”.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere omkring den endelige afgangsdato eller pris. Dette afhænger i høj grad af, hvor mange der forventes at deltage. Men vi forventer, at det bliver samme niveau som i 2014

For at kunne komme videre i selve planlægingen, vil vi i august sende nærmere information om turen til kredslederne. Her vil vi også bede om en forhåndstilkendegivelse af, om jeres kreds påtænker at deltage, samt hvilke klasser I forventer at tage med. Turen er for pilte og op efter.

I kan læse mere om stedet på www.scoutcampaustria.at

Spørgsmål vedr. turen kan rettes til udvalget på franktjensen@gmail.com.

Udvalg

Frank Jensen
FDF Aalborg 8, Nørre Tranders

Bolette Dybkjær Hansen
FDF Aalborg 9, Vejgaard

Bente Wolf
Frederikshavn 1. kreds

Michael Rønnest
FDF Skalborg

Lise Aslak
FDF Kærby