Landsdelsmøde den 1. marts 2021

Praktiske informationer

Mødet holdes mandag den 1. marts kl. 19.

Da vi ikke kan være sikre på at kunne mødes fysisk, vil mødet i år blive afholdt digitalt, og alle tilmeldte vil modtage et link til mødet på mail umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding skal ske via Flextilmeld senest den 26. februar.

Herunder finder du dagsorden og bilag til mødet:

Dagsorden 1. marts 2021
Bilag 1 - Regnskab 2019 og 2020
Bilag 2 - Fokusområder for 2021-2022
Bilag 3 - Indkomne forslag
Bilag 4 - Budget 2021-2022

Valg til landsdelsledelsen

Så det kan ses ovenfor er der ikke udsendt en liste over opstillede kandidater til landsdelsledelsen. Det skyldes, at der i år da fristen for opstilling ikke var kommet nogle kandidater.
Derfor foreslår landsdelsledelsen, at fristen for at stille op til landsdelsledelsen forlænges frem til landsdelsmødets start. Dette skal dog godkendes af selve landsdelsmødet, men det er vores håb, at kredsene vil støtte op om dette.

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at finde de FDFere, som har lysten til fremadrettet at arbejde i landsdelens ledelsen. I kan herunder læse lidt om landsdelsledelsens formalia, og hvilke krav der er for at kunne stille op, og hvornår kandidaturerne senest skal indsendes.

Landsdelsledelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, og følgende kan i henhold til FDFs vedtægter §10 stk 1 kan opstille og vælges til landsdelsledelsen:

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen. (…) Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen.

FDF’ere som ønsker at opstille som kandidat til landsdelsledelsen skal senest den 1 ferbuar kl. 19 indsende deres kandidatur til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk.

Kandidaturet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og alder
  • hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF.

Begrundelse for kandidatur og billede må gerne medsendes til brug for udarbejdelse af kandidatliste.

Landsdelsledelsen vil efter fristen gennemgå de fremsendte kandidaturer for at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i landsdelsledelsen skal du være mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk eller på 21 64 94 12.

Landsdelsmøde 4. marts 2019

Den 4. marts 2019 blev der afholdt landsdelsmøde i Bistrupkirken i Hjørring.

Herunder finder du det udsendte materiale til mødet, samt referat.

- Dagsorden
- Bilag 1 - Regnskab 2017-2018
- Bilag 2 - Udviklingsområder 2019-2020
- Bilag 3 - Budget 2019-2020
- Bilag 4 - Kandidater til Landsdelsledelsen
- Referat fra landsdelmødet

Eventuelle spørgsmål kan rettes til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk eller på 21 64 94 12.

Ekstraordinært landsdelsmøde den 15. juni 2017

Sted: Nørre Uttrup Kirke

Referat fra ekstraordinært landsdelsmøde

Regnskab 2015

Regnskab 2016

Udvalg 2015-2016

Handlingsplanen 2017-2018

Landsdelsmøde 28. februar 2017

Sted: Abildgård Kirke, Frederikshavn

Referat fra Landsdelsmødet

Handlingsplan

Landdelslederens beretning