Lederuddannelse skal være overskuelig og interessant

Derfor har landsdelen i samarbejde med FDF Aalborg 8 Nr. Tranders udviklet LUA, der er en kursusaften. LUA holdes på skiftende hverdagsaftener, og her kan ledere og bestyrelsesmedlemmer mødes for at lære nyt.

På hvert LUA tilbydes der ca. 4 forskellige moduler, og vi prøver at variere og nytænke udbuddet fra gang til gang. LUA afvikles i tidsrummet 18.00 - 21.30. Vi begynder med aftensmad, og derefter afholdes der kursusmoduler med indlagt kaffepausen og fælles afslutning med andagt.

På 2,5 time får du masser af ny inspiration til FDF-arbejdeti kredsen, samtidig med at der er plads tl hygge og sparring med andre deltagere.

LUA holdes forskellige steder i landsdelen.

Udvalget vil altid gerne modtage forslag til moduler eller instruktører til kommende LUA.