FDF Landsdel 1 er delt i 5 geografiske netværk - Nordvendsyssel, Sydvendsyssel, Aalborg Nord, Aalborg og Himmerland Nord.

I følge FDFs vedtægt er netværkenes opgave understøtte kredsenes daglige arbejde gennem:

  • erfaringsudveksling og gensidig støtte
  • fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere
  • kontakt til landsdelen gennem løbende dialog med landsdelsledelsen

Udover de 5 geografiske netværk er der et par interessenetværk, hvor sammenlignelige kredse - på tværs af geografiske net - mødes for drøfte udvikling, udfordringer og succeskriterier.

Landsdelens forbundssekretær deltager i netværkenes møde sammen med en repræsentant fra Landsdelsledelsen.

Du kan i menuen til venstre se de 5 geografiske netværk, og hvilke kredse der er i netværkene. Her kan du også se, hvem der er netværksleder og kontaktperson i landsdelsledelsen.