INDKALDELSE TIL LANDSDELSMØDE I LANDSDEL 2

Kære alle kredse i FDF Landsdel 2

I indkaldes hermed til Landsdelsmøde i FDF Landsdel 2 mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00-21.30 i FDF Ørums kredshus, Præstegårdsvej 4, Ørum, 8830 Tjele, jf. vedtægternes § 10, stk. 3.

På landsdelsmødet skal vi drøfte, hvad landsdelens arbejde skal være fremadrettet og så skal der vælges en ny landsdelsledelse.

Medlemmer på valg:
Kenneth Lindqvist Christensen - genopstiller ikke
Søren Carøe - genopstiller
Mette Saxling - genopstiller

Mette og Søren genstiller, men det skal ikke holde jer tilbage - vi har normalt i LD2 en stolt tradition for kampvalg til landsdelsledelsen.

Overvejer du at stille op til landsdelsledelsen så læs mere om vores arbejde og hvordan man stiller op herunder.

Har du forslag/punkter til dagsordenen eller spørgsmål til landsdelsmødet, kandidatopstilling eller noget helt 3. så send dem til ld2@fdf.dk

Hvad laver landsdelsledelsen?

Landsdelsledelsen har det overordnede ansvar for landsdelens aktiviteter. Men de gør det ikke alene, for der er også en masse udvalg i Landsdel 2 som planlægger og arbejder med opgaverne i landsdelen.

Det er også landsdelsledelsens opgave at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF og at støtte kredse og netværk i at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.

Landsdelsledelsen i landsdel 2 er med på alle netværksmøder, og det er vigtigt for LDL at have en god kontakt til kredse i Landsdel 2

Udover at have det overordnede overblik giver det at sidde i en landsdelsledelse også mulighed for at lave FDF på en anden og mere bred måde end når man laver FDF på kreds-plan. Man får udvidet sin omgangskreds og støtter hinanden i at søge nye muligheder.

I landsdelsledelsen går en del af tiden også med ’FDF-politik’, da landsdelsledelsen er bindeled mellem Hovedbestyrelsen og kredsene. Landsdelsledelsen bliver ofte hørt af HB om mulige beslutninger og debat emner.

INFO

Hvem kan stille op til landsdelsledelsen?

Alle over 15 år som er medlem af FDF kan stille op til Landsdelsledelsen.

Sådan stiller du op til landsdelsledelsen.

Du udfylder opstillingsformularen med en kort beskrivelse af dig og dine år i FDF og tilføjer et billede af dig selv helst i FDF skjorte

se link i højre side

Op stillingen skal senest være udfyldt den. 24. jan. 22

Når du har udfyldt så kontakter vi dig.

Sådan sender du forslag til dagsorden

Hvis du har forslag til dagsorden sendes de til ld2@fdf.dk inden den. 24. jan 22

Sådan stemmer du

Hver kreds har en stemme og kredse med 100+ medlemmer har 2. Det er kredslederen eller kredsformanden der har stemmerne, kan en af disse ikke deltage kan der gives fuldmagt til en anden (15+) fra kredsen.

Link tul ansøgning findes i højre side.

Hvornår kommer dagsorden ud?

Dagsordenen med alle indkomne forslag, regnskab, budget og kandidatliste sendes senest 4 uger før mødet til alle kredse i Landsdel 2 Vi opfordrer til at man snakker om dagsordenen på et ledermøde.

Tilmelding for deltagelse på mødet senest 20. feb. 2022 link kommer i uge 2

covid-19 info

Hvis vi skulle være så uheldig at fysik gennemførelse ikke kan/må gennemføres så vil der blive lavet en online udgave af mødet samme dag og tidspunkt.

Landsdelsmøde 2022 Link oversigt

Her finder du link til de forskellige dele af landsdelsmøde 2022

Link til dagsorden, bilag, budget og regnskab kommer seneste 4 uger før mødet

Indbydelse til print

Stil op til Landsdelsledelsen

Ansøg om fuldmagt