Lederuddannelse i FDF Landsdel 2

Landsdelens Lederuddannelsesudvalg LUDU afholder hen over FDF-sæsonen en lang række uddannelsestilbud for ledere, assistenter og seniorer i FDF Landsdel 2. Du kan læse mere om de forskellige uddannelsestilbud herunder. LUDU arbejder for at udbrede den grundlæggende lederuddannelse til alle unge og nye ledere, samt tilbyde varierende uddannelsestilbud til alle ledere, som bare gerne vil lære mere, de kan bruge i FDF-arbejdet.

Den grundlæggende lederuddannelse

I følge FDFs vedtægter skal alle ledere i FDF gennemgå den grundlæggende lederuddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse dækker over to forskellige spor: et rettet mod seniorvæbnere og seniorer, som er på vej til at blive ledere, og et mod nye voksne ledere, der lige er startet i FDF.

Ung Leder 1-2-3

Ung Leder modulerne afvikles delvist af kredslederne i de lokale kredse, og delvist af LUDU.

Ung 1 afholdes i slutningen af det sidste år de unger er seniorvæbnere. Modulet afholdes af kredslederne i de enkelte kredse.

Ung 2 afholdes i første halvår af det første år de unge er seniorer. Modulet afholdes af kredslederne i de enkelte kredse.

Ung 3 afholdes når de unge seniorer har gennemgået mesterlære, er fyldt 18 og er klar til at blive ledere. Kurset afholdes af LUDU, hvert år i forbindelse med Aktivlejr/Sille og Sigurd-dag på Sletten i september.

Nye ledere

Et aftenkursus for nye voksne ledere, der lige er startet i FDF, og som ikke har nylig baggrund i FDF. Kurset afholdes af forbundssekretærer over hele landet flere gange årligt.

Mesterlære

Den væsentligste del af den grundlæggende lederunddannelse. Mesterlæren er tænkt som et mentorprogram hvor en mentee får tilknyttet en mentor i kredsen, som hjælper med at oplære den nye leder. Mesterlæreprogrammet er tænkt til brug for både unge ledere og nye voksne ledere. Mesterlæreprogrammet afvikles af de enkelte kredse.

Lederlounge

Et aftenkursus for alle ledere, assistenter og seniorer i landsdelen. Kurset afholdes flere gange årligt, og der skiftes ud i programmet fra gang til gang. Der udbydes en bred vifte af moduler hen over en FDF-sæson, så der både er moduler for kredsledere, øvrige ledere og bestyrelser.

Kompaskursus

Weekendkurser med udgangspunkt i FDFs værdier: Relationer, Leg, Tro og Samfundsengagement. Kurserne afholdes på skift hvert halve år. Kurserne afholdes i forbindelse med Aktivlejr/Sille og Sigurd-dag på Sletten i september, og Landsdelsdøgn i marts.

Lederuddannelsesudvalget LUDU

Mail: luduld2@fdf.dk

Jens Greve Brix-Mikkelsen

Formand
FDF Nørager

Tlf.: 60 15 09 23
Mail: greven@fdf.dk

Tobias Thyrring Bønding

FDF Egeris

Tlf.: 28 69 40 78
Mail: tobias_1997@gmail.com

Sandra Dam

FDF Langå

Tlf.: 40 11 51 83
Mail: sandra@fdf.dk

Tobias Hygum Jørgensen

FDF Bjerringbro

Tlf: 61 28 95 98
Mail: tobias.hygum@gmail.com