Landsdelen vil arbejde fokuseret på at styrke udvalgsarbejdet i landsdelen, herunder styrke landsdelens udvalg i arbejdet med landsdelens udviklingsmål.

Landsdelens udviklingsmål består af følgende 4 udviklingsmål med delmål, som landsdelen forventer at arbejde med i flere år frem.

Samarbejde og relationer

Landsdelen vil skabe de bedste rammer for samarbejde og relationer mellem kredsenes frivillige og mellem de frivillige og landsdelen.

Delmålene for dette er:

 • at landsdelens arrangementer er en naturlig del af kredsenes aktiviteter og indgår i kredsens fortælling.
 • at flere frivillige er engageret i landsdelens arrangementer.
 • at det bliver naturligt for den enkelte kreds at tage kontakt til andre kredse i landsdelen for sparring og samarbejde, for sammen med flere kan vi mere.
 • at mindre arrangementer, mødeaftener, hytteture osv. bliver arrangeret på tværs af kredse.
 • at være en aktiv medspiller i at skabe stærke og levende fællesskaber for børn, unge og voksne i landsdelen.

Ståsted for unge

Landsdelen vil skabe de bedste rammer for at være ung i FDF Landsdel 2.

Delmålene for dette er:

 • at flere unge er bevidste om og deltager i ungdoms demokratiet.
 • at der skabes en kultur for inddragelse af unge.
 • at de unge tilbydes aktiviteter, som er målrettet deres ønsker.
 • at det bliver naturligt at samarbejde på tværs af kredsene om aktiviteter for de unge, for sammen med flere kan vi mere.
 • at understøtte kredsene i at ingen unge står uden aktiviteter.

Udvikling af ledere

Landsdelen vil skabe de bedste rammer for at være en god leder i FDF.

Delmålene for dette er:

 • at der skabes en kultur for deltagelse på lederuddannelse.
 • at understøtte mulighed for netværk og sparring på tværs.
 • at der udbydes aktiviteter for ledere for sjov.

Flere nye FDF-kredse

Landsdelen vil skabe det bedste udgangspunkt for at oprette flere FDF-kredse i FDF Landsdel 2.

Delmålene for dette er:

 • at finde områder, hvor det forventes at der er grundlag for nye FDF-kredse.
 • at understøtte mulighed for sparring på netværksplan.
 • at landsdelsledelsen understøtter nye kredse fx med at skaffe kontakt til lokale kontaktpersoner og interessenter.