§ 1 Antal medlemmer i landsdelsledelsen

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Medlemmer til landsdelsledelsen vælges for en peri­ode af 2 år, således at der ved hvert ordinært landsdelsmøde afgår hen­holdsvis 3 og 2 medlemmer.

§ 2 Tidspunkt for landsdelsmode

Der afholdes landsdelsmøde hvert år, inden udgangen af februar.

§ 3 Ungdomsrepræsentanter

1. Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ung­domsrepræsentanter og suppleanter under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op.

2. Ungdomsrepræsentanter er velkomne på alle landsdelsledelsesmøder og har stemmeret.
Ungdomsrepræsentanterne må dog ikke, sammen med eventuelt indsupplerede medlemmer i landsdelsledelsen komme i flertal i forhold til landsdelsledelsesmedlemmer, der er direkte valgt på landsdelsmødet.