Aftenmoduler i jan-marts 2020

I starten af 2020 kommer jeg på tur rundt i Landsdelen. Jeg har tre færdige oplæg med i tasken. Alle moduler tager ca. 1,5-2timer.

 • Det gode børnemøde. - Sådan laver FDF Kredse børnemøder med kvalitet og overskud.
 • Sæsonplanlæg med succes. - Sådan planlægger i den perfektet FDF Sæson.
 • FORM og FDF Pædagogik. - Sådan får I styr på møderne og arbejder struktureret med klasserne.

Forbundssekretæren kommer ud til jeres kreds!

 • Her er lidt inspiration til hvilke oplæg og udviklingsmoduler Forbundssekretæren i Landsdel4 kommer ud til kredsene med.

  • Rundt Om Lederfællesskabet - én time hvor vi gennem samtale og aktiviteter sætter fokus Lederfællesskabet
  • Det Gode Møde - Et to timers oplæg /workshop som sætter fokus på hvordan lederne skaber det gode børnemøde.
  • Lederrekruttering - Et oplæg om drømme, behov og forventninger!
  • Fastholdelse af Medlemmer - et oplæg om det at holde på de medlemmer man har.
  • Mere Leg i FDF - et oplæg om LEG og hvordan vi bruger legen i FDF.
  • Kredsledelsesskift - roller og opgaver i kredsen
  • Bestyrelses-support; roller og rekruttering i bestyrelsen
  • Rundt om relationer - er et spillet til ledermødet, hvor der sættes sprog på kredsens pædagogiske praksis.
  • Tag temperaturen på kredsen - hvordan går det egenligt i din FDF Kreds?

  (Alle moduler kan skæres til så de passer jeres muligheder. Det kan være én time til et ledermøde en hverdagsaften eller en lørdag eftermiddag til en leder/bestyrelsedag.)

Sådan bliver i flere ledere i kredsen

Brug god tid på et ledermøde til at lave en plan for kredsens lederrekruttering.
Tag løbende emnet op på ledermøder - minimum én gang hvert halve år. På den måde har kredsen et konstant fokus på at få nye ledere.

Planen for lederrekruttering kan laves efter følgende model:

 1. Er vi en attraktiv kreds?
 2. Få afklaret, hvad kredsens behov er: Hvor og til hvad mangler vi ledere?
 3. Få afklaret, om I har krav til en ny leder: Hvad er kravene?
 4. Lav klare aftaler om, hvordan nye ledere skal modtages i kredsen (for eksempel omkring samtaler og uddannelse).
 5. Lav en brainstorm over mulige lederemner, og her er to navne ikke nok. Jo flere navne, der står på listen, jo større sandsynlighed er der for, at der er nogen, der siger ja til at blive leder. Hver af de nuværende ledere samt bestyrelsesmedlemmer bør minimum kunne bidrage med navne på fem til ti mulige ledere.
 6. Aftal hvem, der skal kontakte de enkelte emner og hvordan. Lav også en aftale om, hvornår der er deadline for de enkelte kontakter.
 7. Tag en fælles snak om, hvordan I vil kontakte de enkelte emner, om der er noget I skal være særlig opmærksomme på at fortælle.
 8. Lav en plan for, hvad der skal ske i prøvetiden og sæt ansvarlig på.

Nu er planen så færdig. Tilbage står der en lang række af forhåbentlig gode snakke med mange mennesker i lokalområdet med det resultat, at kredsen får nye ledere

Husk at følge op på de kommende ledermøder jævnfør planen og de deadlines, der er aftalt.

Husk

 • Sig aldrig nej på andres vegne.
 • Vurder om lederemnet passer ind i lederflokken.
 • Fordel alle lederemnerne til kontakt blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer.
 • Brug kun personlig henvendelse – brev, email og telefon er mindre personlige.
 • Lav altid konkrete aftaler.
 • Inviter til et uforpligtende møde med oplevelser og information.
 • Vær altid 100% ærlig.
 • Aftal eventuelt prøvetid og uddannelsesplan.
 • Husk opfølgning og ledersamtale.
 • Husk, at lederen skal underskrive en børneattest.

Du kan læse mere om at tiltrække flere på FDF.dk Læs mere her

Jeg kommer også meget gerne ud til kredsen og snakker med rekruttering med jer. Jeg har et færdigt oplæg på én time, som sætter jeg godt i gang med at blive flere voksne i kredsen.

Her er din Forbundssekretær

Hej jeg hedder Rasmus,

Jeg er din Forbundssekretær i Landsdel 4.

Jeg har kontor på Nørre Allé 29 i Aarhus. Men jeg er hver uge, ude på besøg i kredsene i hele landsdelen.

Når jeg besøger kredsene så kan det f.eks. være til opstartsmøde for nye kredsledere, udviklingsmoduler til lederne eller bestyrelsen i kredsen (hverdagsaftner eller weekender), eller oplæg om f.eks. lederrekruttering, relationer eller hvordan man arbejder med FDFs Ambition i kredsen. Du kan her på siden finde en liste der kan give inspiration til hvad jeg kommer ud med.

Hvad laver en Forbundssekretær?

I FDF har vi otte forbundssekretærer en til hver landsdel. Vi det meste af vores tid på at understøtte det frivillige arbejde i kredsene. Det gør vi bla. gennem deltagelse på netværksmøder, understøttelse af landsdelsledelser og ved at holde oplæg for ledere og bestyrelser i kredsene. Vi svarer på henvendelser fra kredsene om administration, tilskudsmuligheder, samværsregler, vedtægter mm.

Udover dette arbejder vi med FDF udviklingsmål. Vi udvikler materiale til kredsene, bestyrelser og kredsledelsen. Vi arbejder med landsforbundets kurser, uddannelse og er kontaktpersoner for udvalg og arbejdsgrupper.

Samværsregler

Hvorfor samværsregler?

Samværsreglerne har både til formål at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til FDF, og at give lederne en fælles basis for deres arbejde i kredsen. Det er derfor afgørende, at samværsreglerne introduceres for nye ledere i kredsen og tages op til drøftelse på et ledermøde en gang om året. Et godt tidspunkt at tage dem op er ved sæsonstart, hvor der måske er kommet flere nye ledere til eller rykket rundt på lederfordelingen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at samværsreglerne ikke kan stå alene i arbejdet med at sikre, at arbejdet med børn og unge i kredsen sker i trygge rammer. Det væsentligste er den daglige opmærksomhed og åbne samtaler om tingene.

Brug ambitionen

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Ambitionen sætter ord på FDFs virke. Ord vi kan være enige om. Ord, der skaber en sammenhængskraft. Ord, der giver os et fælles sprog og en fælles retning.

I november 2014 vedtog FDFs Landsmøde en ny ambition for FDF.
Hvor formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus fortæller, hvad vi er sat i verden for, fortæller ambitionen, hvordan formålet sættes i spil, og FDF bidrager til en bedre verden for børn og unge. Det gør vi ved at møde børn med de fire fokusområder: Tro - leg - relationer - samfundsengagement.

Læs mere om hvordan i kan bruge ambitionen i kredsen her