Forbundssekretæren kommer ud til jer!

 • Her er lidt inspiration til hvilke oplæg og udviklingsmoduler Forbundssekretæren i Landsdel4 kommer ud til kredsene med.

    • Rundt Om Lederfællesskabet - én time hvor vi gennem samtale og aktiviteter sætter fokus Lederfællesskabet
    • Det Gode Møde - Et to timers oplæg /workshop som sætter fokus på hvordan lederne skaber det gode børnemøde.
    • Lederrekruttering - Et oplæg om drømme, behov og forventninger!
    • Fastholdelse af Medlemmer - et oplæg om det at holde på de medlemmer man har.
    • Mere Leg i FDF - et oplæg om LEG og hvordan vi bruger legen i FDF.
    • Kredsledelsesskift - roller og opgaver i kredsen
    • Bestyrelses-support; roller og rekruttering i bestyrelsen
    • Rundt om relationer - er et spillet til ledermødet, hvor der sættes sprog på kredsens pædagogiske praksis.
    • Tag temperaturen på kredsen - hvordan går det egenligt i din FDF Kreds?

    (Alle moduler kan skæres til så de passer jeres muligheder. Det kan være én time til et ledermøde en hverdagsaften eller en lørdag eftermiddag til en leder/bestyrelsedag.)

  (Alle moduler kan skæres til så de passer jeres muligheder. Det kan være én time til et ledermøde en hverdagsaften eller en lørdag eftermiddag til en leder/bestyrelsedag.)

Rasmus Bach Ottosen

Nørre Alle 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 41 73 11 84
landsdel4@fdf.dk

Forbundssekretæren kommer gerne ud og besøger kredsene og meget gerne med udviklingsforløb, aftenmoduler eller heldagsmoduler. Du kan finde inspiration til emner her.
Forbundssekretæren kan hjælpe med en lang række udviklingspunkter og udfordringer i kredsene. Her er, til inspiration, nogle af de moduler som han kommer ud med. Det kan være til hverdagsaftener eller i weekender.