Ungdomsrepræsentanter vælges for 2år af gangen (Ulige år). August / September, 13måneder før Landsmøderne. Alle medlemmer over 15år er valgbare.
Hvis du har ideer til events og arrangementer Landsdelen bør udbyde til Seniorer, kan du sende din idé via dette link.

Emma Pape

FDF Silkeborg 1

Emmapape@fdf.dk

Claus Nordstrøm

FDF Kragelund

Clausnordstrom@gmail.com