Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Indbydelse til Landsdelsmøde i Landsdel 4

22.11.2016

Så er det ved at være tid til endnu et landsmøde - det bliver den 1. marts 2017 i Møllevangskirken, Aarhus. Læs invitationen fra den nuværende ledelse her.


Kære kredse

Så er det igen tid til at holde landsdelsmøde i FDF Landsdel 4, og hermed kommer den officielle indkaldelse.

 

Der indkaldes hermed til landsdelsmøde i FDF Landsdel 4 d. 1. marts 2017 i Møllevangkirkens Sognegård, Møllevangs Allé 49, 8210 Aarhus kl. 18. Vi starter med aftensmad og mødet forventes afsluttet kl. 21:00. (Husk Tilmelding, senest 24/2) 

 

Punkter til dagsordenen skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før mødet, hvilket vil sige onsdag d. 25. januar. 3 kandidater i den afgående landsdelsledelse har erklæret sig villige til at genopstille (Signe Trier, Lisbeth Jakobsen og Jonas Maibom). Vi gør opmærksom på at øvrige kandidater til landsdelsledelsen skal være opstillet senest onsdag d. 25 januar, og vi skal hermed opfordre kredsene til at finde egnede kandidater. 

 

HUSK! Tilmelding seneste 24/2! til Landsdel4

 

Læs dagsordenen

Læs handlingsplanen

Læs Beretningen

Læs Præsentation af Kandidaterne

Se Regnskab

Læs referat fra Landsdelsmøde 2017

 

Venlig hilsen

Landsdelsledelsen

FDF Landsdel 4