1. Det tilstræbes at der er mindst to ledere til hvert møde. Klasserne skal så vidt muligt altid
  besættes med mindst en leder af hvert køn
 2. Man er altid mindst to ledere med på ture, weekender osv., og man tilstræber én af hvert køn
  samt at det er børnenes egne ledere.
 3. Som udgangspunkt sover man hver for sig på ture – børn og ledere samt piger og drenge for sig.
  Der skal være adskilte toilet- og badeforhold. I tilfælde af fælles badning og omklædning, hvor der
  både er ledere og børn til stede, skal der være mindst 2 ledere af samme køn som børnene.
 4. Som leder er man rollemodel for børnene, derfor skal man altid kunne stå inde for sine
  handlinger, særligt når man er i ført skjorten.
 5. Hverken ledere eller børn må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus eller euforiserende stoffer
  til FDF. ved julefrokost, sommerfest m.m. indhentes der tilladelse fra forældrene for unge under
  18 år der deltager i arrangementet.
 6. Der må ikke ryges i kredshuset eller på kredspladsen og der må aldrig ryges foran børnene. Til
  arrangementer udenfor kredshuset må der ryges ved anvist rygeområde.
 7. Det er vigtigt at vi i vores arbejde som leder i FDF er opmærksomme på, hvordan vi selv og vores
  medledere agerer i forhold til børnene. Opstår der situationer, der gør os utrygge eller som vi hver
  især føler kan misforstås, er det vigtigt at konfrontere vedkommende og/eller kontakte
  kredsledelsen.
 8. På sociale medier, facebook, snapchat og lignende, bør ledere ikke have børn der er yngre end
  senioralderen som ”venner”. Man kan alternativt oprette en gruppe, som kan anvendes til
  kommunikation, her skal kredsledelsen desuden også inviteres. Hvis man kender hinanden
  udenfor FDF, er det helt i orden at være hinandens ”venner”.
 9. Alle der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år, og
  som selv er fyldt 15 år, skal ifølge loven tjekkes i Det Centrale Kriminalregister på den måde, at der
  indhentes og udfyldes en børneattest.
 10. Kæresteri mellem ledere og børn er ikke tilladt. Der tages dog forbehold i forhold til seniorer. I
  sådanne tilfælde kan problematikken tages op til diskussion med de involverede og deres
  forældre. Der henvises i øvrigt til straffelovens § 223 og § 224.
 11. Vi bruger et ordentligt og respektfuldt sprog. Dette gælder både for ledere og børn, men
  lederne skal søge at opretholde en ordentlig omgangstone blandt børnene og medledere.
 12. Disse regler skal gennemgås en gang årligt i forbindelse med planlægningsdagen og endvidere
  præsenteres for nye ledere ved opstart.